Handels

Barngruppliv

Nyhet från 1 januari 2017

  • Barngruppliv är en ny försäkring i ditt medlemsskap som börjar att gälla från och med årsskiftet.

Barngruppliv gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år.

Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35.000 kronor till barnets dödsbo.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor för Barngruppliv