Livs

Grupplivförsäkring

för pensionerade medlemmar

En grupplivförsäkring ingår i ditt medlemskap som senior om du hösten 2011 anmälde att du ville omfattas. 

Grupplivförsäkringen utger ett försäkringsbelopp på ett halvt prisbasbelopp (22.150 kr år 2016). Beloppet utbetalas till dödsboet vid dödsfall.