Medlemsförsäkringar

LO och LO fackförbund

Som medlem i LO, LO:s fackförbund och alla dess underorganisationer har du ett antal medlemsförsäkringar som tagits fram mellan Folksam och ditt förbund.

Ingår i ditt medlemskap

Anställda inom LO och LO:s fackförbund och alla dess underorganisationer omfattas av ett antal försäkringar. Här nedan kan du se vad som ingår i respektive försäkring.