Målareförbundet

Grupplivförsäkring

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring

Som medlem omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp om 66 450 kr kronor (1,5 prisbasbelopp) som vid dödsfall utbetalas till dödsboetFörsäkringen gäller till och med det år du fyller 65 år.

Grupplivförsäkring för din partner

Med ditt medlemskap ingår också samma skydd som du själv har, även för din make, maka eller sambo. Försäkringsbeloppet är 13 290 kr kronor vid dödsfall.

Försäkringen gäller till och med det år medlemmen fyller 65 år.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor