Medlemsförsäkringar

SAP med förbund

Du som är anställda av SAP, S-kvinnor, Broderskapet, SSU och Unga Örnar omfattas av flera olika försäkringar i Folksam.

Välj din organisation

Här nedan kan du välja din anslutna organisation och se vad som ingår i din anställning.