Vårdförbundet

Sjukkapitalförsäkring Student

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Sjukförsäkring hos Folksam
Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Därför är det bra med den trygghet som en Sjukkapitalförsäkring kan erbjuda.

Kostnadsfri försäkring

Försäkringen är kostnadsfri och ger dig ett ekonomiskt stöd om du på grund av en sjukdom eller olycka inte kan studera som vanligt. Du kan få ersättning om du är arbetsoförmögen på minst halvtid i mer än tre månader och därför har missat högskolepoäng motsvarande minst tre fjärdedelar av en termins heltidsstudier.

För att anslutas till försäkringen behöver du gå med i Vårdförbundet under ditt första studieår, kunna studera utan inskränkning och inte ha fyllt 40 år. Försäkringen gäller så länge du studerar och inte har fyllt 65 år.
Sjukkapitalförsäkring Student Engångsbelopp
Försäkringsbelopp 14.000 kr

Viktigt att tänka på

Om du blir arbetsoförmögen inom 12 månader från att du blev medlem i gruppen till följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som visat symtom innan försäkringen började gälla för dig, lämnas ingen ersättning.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Försäkringsbesked Studerandemedlem Vårdförbundet