Medlemsbarn

– Vi välkomnar alla barn!

Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Medlemsbarn - en bra barnförsäkring med mycket innehåll.

Den innehåller samma skydd som våra individuella barnförsäkringar, men är billigare och kan fås utan hälsoprövning.

Därför tecknar du vår försäkring

  • Ingen hälsodeklaration behövs (läs mer nedan)
  • Familjestöd Direkt – samtalsstöd året runt med professionella rådgivare
  • Ersätter i samband med sjukdom, olycksfall och även bestående men
  • Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn
  • Kan tecknas upp till 18 års ålder och gäller ända upp till 25 år
  • Gäller dygnet runt

Ingen hälsoprövning

Grundtanken med Medlemsbarn är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas Medlemsbarn utan hälsoprövning. Istället har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Har man haft vår Gravidförsäkring med utökat skydd innan man tecknar Medlemsbarn är tidsbegränsningen under det första halvåret borttagen.

Med mycket innehåll

Här nedan ser du en snabb överblick om vad som ingår i försäkringen. Du kan läsa mer detaljerat om varje moment under fliken 'Vad ingår'.

Medicinsk invaliditet

Aktivitetskapital

Ekonomisk invaliditet

Hjälpmedel (vid invaliditet)

Ersättning vid vissa diagnoser

Fritidsaktivitet

Ersättning vid läs-, skriv- och räknesvårigheter

Krisbehandling för försäkrad och nära anhörig

Ersättning för ärr

Akut sjukhusvistelse

Kroppsskadeersättning för
ungdomar

Ersättning vid sjukhusvistelse

Ersättning vid tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn

Läke- och resekostnader*

Ersättning vid vårdbidrag

Skadade kläder och glasögon**

Dödsfallsbelopp

Tandskadekostnader**

Ersättning vid vård i hemmet (efter sjukhus vistelse)

* Självrisk 1 329 kr (3% av prisbasbeloppet) vid sjukdom
** Endast vid olycksfallsskada

Försäkringen som ger återbäring

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott, beror på vår ekonomiska ställning och på hur stort överskottet blev.

Du äger Folksam!

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Att vara kund i ett kundägt bolag ger många fördelar.

Du får återbäring på många av våra försäkringar, vi delar inte ut bonusar till ledningen och vi vill engagera oss i det du bryr dig om.

Medlemsbarn - barnförsäkring för medlemmar

Kontakta oss

Vad ska jag välja? Vi hjälper dig att försäkra allt du bryr dig om.

0771–950 950

Måndag – fredag 7.30 – 21.00
Lördag – söndag 9.00 – 19.00

Högst betyg – i Konsumenternas jämförelse av försäkringar

Toppbetyg för vår barnförsäkring

Vid årsskiftet gjorde vi barnförsäkringen ännu bättre. Nu får den högst betyg i Konsumenternas jämförelse.

Förändringar/nyheter i barnförsäkringen från 1 januari 2016

Familjestöd Direkt

Familjestöd Direkt

Vill du fråga experter om graviditet, barn eller familjeliv? Familjestöd Direkt är en exklusiv och kostnadsfri telefonlinje för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring.

Därför behövs en barnförsäkring

Matilda hade kul på studsmattan ända tills olyckan var framme. Livet förändrades plötsligt för Olle när han fick diabetes.

Verkliga exempel