Idrottsförsäkringar

Svenska Innebandyförbundet

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Innebandyförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning, och är framtagen i samarbete med ditt förbund.

Vi försäkrar idag nio av tio idrottare i Sverige och är ett stabilt, pålitligt försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom sporten.

Försäkringsinformation

Presentation av SIU

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i din idrottsförsäkring. Mer information hittar du under avdelningen villkor.

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos).

Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.

Den lägsta ersättningen för varje skada är 443 kronor och den högsta ersättningen är 2.658 kronor. Akutersättningen är inte till för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Tandskador

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom fem år från den dagen skadan hände.

Därefter kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas. Den högsta ersättningen för varje skada är 26.700 kronor.

Invaliditetsersättning

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell.

När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Så funkar ersättningen

Om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 75% eller högre höjs försäkringsbeloppet till 200%. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Skadade idrottskläder och glasögon

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Självrisken är 1.335 kronor och den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 13.350 kronor.

Sönderklippta kläder vid vård

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med olycksfallskada. Ersättning lämnas med högst 6.675 kronor varav sönderklippt hjälm ersätts med högst 1.500 kronor.

Krisförsäkring

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

När gäller försäkringen?

 • Idrottsförsäkringen genom ditt förbund gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter.
Mellan februari och juni, har du som spelare, ledare eller förälder möjlighet att använda Folksams tjänst Spelklar. På telefon eller mejl ges kostnadsfri rådgivning om hur du ska hantera och förebygga skador eller andra besvär som kan uppstå i samband med innebandyaktiviteter.

Rådgivningen utförs av legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter hos Aleris, alla med specialkunskap om idrottsrelaterade besvär.

Du kan få råd om:

 • Balans- och styrkeövningar som stärker särskilt utsatta muskler och leder.
 • Uppvärmnings- och stretchövningar som minskar skaderisken.
 • Hur du själv kan behandla en skada så att du snabbt kommer tillbaka igen.

Aktuella frågor:

 • Mitt barn stukar foten ofta. Kan man göra något för att förhindra det?
 • Jag hör många prata om schlatter. Vad är det? Hur vanligt är det när man idrottar?
 • Min son sprang ihop med en kompis på träningen igår. Idag mår han lite illa. Kan han träna idag?
 • Jag ska åka på cup med mitt lag i sommar – hur förbereder jag spelarna för värme?
 • Min dotter växer så det knakar och har ont i hälarna när hon spelar – kan man göra något åt det?
 • Fick en lårkaka vid helgens match. Kan jag träna trots det?

 • Välkommen att kontakta Spelklar på 020–44 11 11
  Är du redan skadad? Ring och få tips om vad du kan göra för att bli spelklar igen.

  Mejla spelklar@aleris.se
Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.
En egen olycksfallsförsäkring

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

På idrottsresa eller läger utomlands

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor idrottsförsäkring

Viktigt att tänka på

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet).

Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad.
När du representerar landslaget omfattas du även av en vårdkostnadsförsäkring. Den kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan/sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Omfattning

 • Du kan få ersättning för vård som ges inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.
 • Med vårdkostnader avses i Bas+Extraförsäkringen kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen.
 • Rehabilitering. För att läka en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering. Ersättning för rehabilitering ersätts med högst tio tillfällen per skada.

Undantag i försäkringen

Du kan läsa mer i villkoret om de undantag som finns i försäkringen.

Villkor Elitidrottsförsäkring

Om du blir skadad eller sjuk – gör så här:

 • Kontakta den klinik du vill bli vårdad hos. Läkaren du besöker tar vid behov kontakt med Folksam.
 • Folksam tar ställning till om kostnaden för den behandling som planeras är ersättningsbar och svarar läkaren. Om ingrepp måste göras så akut att det inte är möjligt att vänta på Folksams besked, kontaktas Folksam snarast därefter.
 • Faktura för godkänt läkarbesök/operation skickas direkt från vårdgivaren till Folksam. Övriga ersättningsbara utlägg för tillexempel medicin eller resor betalar du först själv och sedan kontaktar du Folksam för reglering

Kontaktuppgifter vid skada

Om du skulle drabbas av skada kontaktar du någon av våra skadereglerare på Folksam Elitidrott genom telefon 08-772 87 95

Frågor till Folksam

Du kan kontakta Idrott Support om du har frågor eller behöver komplettera din Elitidrottsförsäkring på telefonumret 0771-960 960
Försäkringen omfattar domare (som inte är anställda), ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Utförsåkarförsäkring

Med vår utförsåkarförsäkring kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på över 210 anläggningar i Sverige — för bara 150 kronor per säsong.

Köp utförsåkarförsäkring nu

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar