Reseförsäkring mer än 45 dagar

Reseförsäkring

Om resan är längre än 45 dagar

Begär ett kostnadsförslag här!

Ska du göra en långresa? De första 45 dagarna gäller reseskyddet i din hemförsäkring.

Men ska du vara borta längre tid än 45 dagar behöver du teckna en separat reseförsäkring. Med en Reseförsäkring kan du känna dig trygg och fundera på annat – till exempel på att ha en trevlig semester eller resa!

Därför tecknar du vår försäkring

  • Omfattande skydd för dig själv och ditt resgods
  • Hjälp om något allvarligt skulle hända hemma
  • Ansvars-, rätts- och överfallsskydd ingår
  • Försenings-, strejk- och resekostnadsskydd ingår

Det här ingår i försäkringen

Vår reseförsäkring gäller med samma skydd som hemförsäkringens reseskydd. Ansvars-, rättsskyddsförsäkring och överfallsskydd följer också med dig på resan.

Olycksfall eller akut sjukdom

Skadat eller stulet resgods

Invaliditet

Rättsskydd

Dödsfall

Ansvarsskydd

Överfall

Outnyttjad resekostnad

Allvarligt händelse hemma

Strejk

Försening

Reseförsäkringen måste tecknas innan de första 45 dagarna har passerat

Det är viktigt att veta att Reseförsäkringen som gäller utöver de 45 dagar som ingår i din hemförsäkring; måste tecknas - och vara betald - innan de första 45 dagarna utomlands har passerat.

Det går alltså inte att "förlänga" med en reseförsäkring efter att 45 dagar har passerat. Fundera därför i god tid på om du behöver komplettera med en reseförsäkring, om du ska vara utomlands en längre tid.

Är du tveksam, ring oss så hjälper vi dig.

Bra att tänka på

Var aktsam om dina saker så slipper du avdrag på ersättningen:
  • Lämna inte din egendom utan uppsikt och lås hotellrummet
  • Försäkringen gäller inte om du vid bilresa packar saker i förväg eller vid hemkomsten lämnar kvar dem där längre tid än för normal i- och urlastning
  • Speciella regler gäller för stöldbegärlig egendom och för kontanter, värdehandlingar och frimärken. Sådan egendom ersätts endast vid rån och väskryckning eller då egendom med våld rycks ifrån dig. Stöld av stöldbegärlig egendom ur bil ersätts inte

Bra att komma ihåg att ta med på resan:

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du bra saker att tänka på, innan du ska ut och resa.