Kundmeddelande

Tekniskt underhåll på folksam.se

Pga. tekniskt underhåll går det inte att anmäla skada på webben denna helg. Vi beklagar detta.

Livförsäkring

Kompletterings-TGL

Komplettering för medlemmar

Den här försäkringen gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats.

Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.

Ersättningar som kan betalas vid dödsfall:
 • Helt grundbelopp – högst 265 800 kr och som lägst 44 300 kr
 • Barnbelopp – högst 88 600 kr och som lägst 44 300 kr
 • Begravningshjälp – 22 150 kr

Så här räknas ersättningen fram

Det finns en del kriterier som bestämmer vilket eller vilka av beloppen som betalas ut och hur stora de blir, om du skulle avlida. Det handlar till exempel om ålder och familjeförhållanden.

 • Grundbelopp och förmånstagare

  Ersättningen när det gäller grundbeloppet beror på den avlidnes ålder och till viss del vem som är närmast anhörig. Föräkringsbeloppet är 265 800 kr vilket justeras med tiden:

  • Om du fyllt 55 men inte 65 år och efterlämnar barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år blir ersättningen 265 800 kr
  • När du fyllt 55 år minskas beloppet med 22 150 kr per år så att det vid 64 år återstår 44 300 kr.
  • Om du skulle efterlämna arvsberättigat barn som fyllt 21 år – som enda närmast anhörig – blir ersättningen 22 150 kr

  Förmånstagarordning
  Förmånstagarordningen för utbetalning av grundbeloppet är:

  Förmånstagare

  Förutsättningar

  1

  Make eller registrerad partner

  2

  Ogift person som levt tillsammans under äktenskapslika förhållanden eller har / har haft/ väntade barn med densamma

  3

  Annan gift person som levt tillsammans sedan minst sex månader, under äktenskapslika förhållanden, med ogift försäkrad vid dödsfallet. Både den försäkrade och sambon ska ha fyllt 18 år

  Hela beloppet betalas om den försäkrade inte efterlämnar arvsberättigade barn

  Halva beloppet om ävenarvsberättigade barn efterlämnas - se punkt 4

  4

  Arvsberättigade barn

  Hela beloppet om ingen person enligt punkt 1, 2 och 3 ovan, efterlämnas

  Halva beloppet om även sambo, enligt punkt 3 ovan, efterlämnas

  Med arvsberättigade barn menas försäkringstagarens barn som enligt lag har arvsrätt. Skulle barnet vara avlidet ersätts i stället bröstarvingar.

  Finns ingen förmånstagare enligt förordnandet ovan utbetalas endast begravningshjälp med 22 150 kr.

 • Barnbelopp

  Barnbelopp kan utbetalas om gruppmedlemmen efterlämnar arvsberättigat barn under 21 år.§§

  Beloppet kan också betalas ut till syskon under 21 år om make, registrerad partner eller sambo inte finns – och att syskonet kan motta arv, inte har någon förälder i livet.

  Belopp som kan utbetalas:

  Barn eller syskons ålder vid dödsfall

  Ersättning

  Under 17 år

  88 600 kr

  Mellan 17 och 18 år

  66 450 kr

  Mellan 19 och 20 år

  44 300 kr

 • Begravningshjälp

  Begravningshjälpen är en ersättning om 22 150 kr och betalas till den avlidnes dödsbo.

 •  
Kommunal

Den här försäkringen ingår i ditt medlemskap.

Fråga oss

Vad ingår och vad behöver just du? Vi hjälper dig!

0771–950 950

Måndag – fredag 7.30 – 21.00
Lördag – söndag 9.00 – 19.00

Kolla dina rabatter

Upp till 25% rabatt på många försäkringar om du samlar och förebygger!