Beställa Resebevis

Här kan du beställa resebevis

Resebeviset ska du alltid ta med dig när du reser. Det är ett bevis på att du har en försäkring. Du hittar det på ditt hem- eller villaförsäkringsbrev.

Skulle du behöva ett nytt, kan du kostnadsfritt skriva ut eller få det hemskickat via Mina sidor.

Enklaste sättet att få ditt resebevis är att ladda ner det och skriva ut det direkt från din dator. Glöm inte att fylla i ditt hemförsäkringsnummer på försäkringskortet.

Fäst det sedan i broschyren med övrig information. Ditt försäkringsnummer hittar du i försäkringsbrevet, eller om du ringer till kundservice på telefon 0771 – 950 950.

Kontakta oss

Anmäl skada

0771-960 960
Mån-fre 7.30-17

Folksam Jour

020-45 00 00
Akut skada övriga tider

Skada utomlands (ej motor)

+45-70 10 50 50
SOS International


+46-8-587 717 76
Falck TravelCare

Motorskada utomlands

+46-771 45 00 00
Folksam Jour


+46-8-587 717 76
Falck TravelCare

Folksam Fastigheter

Felanmälan
08-545 153 90