Försäkringar

Anställda inom LO och LO:s fackförbund och alla dess underorganisationer omfattas av ett antal försäkringar. Här nedan kan du se vad som ingår i respektive försäkring.

Dessutom har LO tecknat en samlingsförsäkring som omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i LO:s verksamheter.