Om oss

Folksam Fastigheter investerar i de kontors- och butiksfastigheter du allra helst vill bedriva din verksamhet i. Och vi investerar i bostäder du kan trivas i och vara stolt över.

Letar du efter en centralt belägen butikslokal, ett modernt och snyggt kontor eller någon annan lokal för din verksamhet? Kontakta då vår fastighetsförvaltare Newsec som sköter om våra fastigheter.

Till Newsec

Fastigheter till nytta för kunderna

Folksam Fastigheter investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Vi äger idag fastigheter till ett värde av omkring 19,25 miljarder kronor. Vi har ett strategiskt och finansiellt fokus i vår verksamhet och har överlåtit själva fastighetsförvaltningen till samarbetspartnern Newsec. På så sätt skapar vi största möjliga värden för hyresgästerna och samhället – men också för våra ägare, det vill säga försäkringskunderna i Folksam. Som del av kundägda företaget för pensionssparande och försäkringar Folksam syftar allt vi engagerar oss i därför till att ha nöjda kunder.

Fastigheter är en viktig och växande del i arbetet med nöjda kunder och att ta väl hand om kundernas pengar. Idag står tillgångsslaget direkta fastigheter för omkring sex procent av Folksams totala förvaltade kapital. Vi har dock satt upp ett djärvt mål för Folksams ägande av fastighetstillgångar: Att under de närmaste åren ytterligare förvärva fastigheter till ett värde av omkring tio miljarder kronor. Det är vårt sätt att arbeta enligt visionen att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Det gör vi på uppdrag av våra fem uppdragsgivare:

Folksam fastigheters fem uppdragsgivare

Personliga och professionella

Vår uppgift är att bidra till att våra kunder ska känna sig trygga. Vi agerar på ett långsiktigt hållbart sätt. Ansvarsfullt fastighetsföretagande och miljötänkande är därför självklart för oss.

Läs mer om Folksams hållbarhetsarbete

Fastighetsbestånd

Total area  
Bostäder 37%
Kommersiellt 58%
Övrigt 5%
Geografisk fördelning  
Stockholm 64%
Malmö 19%
Övrigt 17%

Nyckeltal december 2015

Marknadsvärde, fastigheter 19,25 miljarder kr
Driftnetto: 721 miljoner kr
Uthyrningsbar yta: 580.000 kvm
Ekonomisk vakans: 2,3%