Folksam testar

Säkra och bränslesnåla nybilar

Till testresultatet
Vår lista innehåller alla av 2016 års bilmodeller som är både trafiksäkra och miljömässigt hållbara. Resultaten visar att viktiga säkerhetssystem som autobroms blir allt vanligare och är numera ett krav. På miljöområdet har vi infört krav på Euro6 godkända motorer. 62 bilmodeller finns med på listan i år, tio färre än förra året.

Det är nittonde året i rad som Folksam granskar biltillverkarnas nya bilmodeller och i år uppfyller 62 modeller (i 827 olika varianter) våra tuffa krav och får plats på listan.

Vi granskar alla nya bilmodeller utifrån säkerhet och låg miljöpåverkan. Kraven revideras varje år för att kunna följa utvecklingen.

Alla bilar i listan uppfyller våra krav – men de bilar vi bedömt som klassledande och extra säkra (bilar standardutrustade med autobroms och körfältsvarnare som standard eller tillval) rekommenderar vi också som ett Bra val när du ska köpa ny bil.

Hela listan

Här hittar du årets lista över bra bilmodeller när det gäller säkerhet och miljö.

Du kan sortera listan efter de olika kolumnerna och även jämföra olika modeller mot varandra – kryssa bara i till höger och klicka 'jämför'.

Vår trafikforskare Anders Ydenius kommenterar resultatet när vi testat säkra och bränslesnåla bilar 2016
Vi är ett kundägt företag - när vi möter en kund möter vi en ägare. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig och genom att rekommendera säkra bilar eller andra bra och miljövänliga produkter, så tror vi att det kan bidra till en tryggare tillvaro.

Dessutom sänker vi skadekostnaderna när du förebygger skador, vilket är en fördel för våra ägare – det vill säga för dig och mig.

Vår trafikforskare Anders Ydenius

Kan du berätta mer om varför Folksam arbetar med att ranka bilar efter säkerhets- och miljöaspekter?

– Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi spara liv och värna miljön. Vi vill se fler säkra och bensinsnåla bilar – styra utvecklingen av nya bilar mot högre säkerhet och lägre miljöpåverkan.

Men varför är det så viktigt?

– Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år, är det viktigt att påverka de stora inköparna av personbilar - till exempel kommuner, företag och återförsäljare. På sikt påverkar det också begagnat-marknaden.

Vilka krav ställer vi på årets modeller?

– Det är tuffa krav på säkerhetsegenskaper och miljöprestanda. Eftersom utvecklingen inom de här områdena går snabbt framåt justerar vi även kraven varje år. I årets lista ställer vi kravet att autobroms skall finnas som standard eller tillval. Miljökraven har skärpts där vi förutom utsläppskraven på koldioxid nu kräver att motorerna uppfyller Euro6 alternativt klassas som miljöbil. Att kräva Euro6 är ett sätt att förutom krav på koldioxidutsläpp CO2, även ställa krav på kväveoxider NOx och kolväten HC.

Vi kan till exempel påverka de hyrbilsföretag som hyr ut ersättningsbilar när en kund råkat ut för en bilskada Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare
Hur använder vi listan på Folksam?

– Vi kan till exempel påverka de hyrbilsföretag som hyr ut ersättningsbilar när en kund råkat ut för en bilskada. Ungefär hälften av alla biluthyrningar görs till just försäkringsbranschen i samband med en bilskada och det är en stor andel bilar. Vi kan ställa krav att de måste kunna erbjuda bilar från vår lista.

Vi ställer tuffa krav för att dela ut märkningen 'Bra köp' till en bilmodell. Här kan du läsa mer om vad vi tittar på gällande säkerhet, när vi listar säkra och hållbara bilar.

Våra säkerhetskrav

De bilar vi godkänner ska kravkombinationeruppfylla nedanstående krav:

Krocksäkerhetskrav
  • Minst 20 procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller
  • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester

Till vår rapport Hur säker är bilen?

Bilen måste ha ett dokumenterat effektivt whiplashskydd, vilket kan uppvisas genom krocktester eller verklighetsdata. Minst ett villkor måste vara uppfyllt:

  • Resultat från verkliga olyckor där effektiviteten måste vara i nivå med skydd som visat sig bra både i krockprov och verkliga olyckor, såsom de från Volvo, Saab och Toyota.

Resultat från krocktester, minst ett av nedanstående krav ska uppfyllas:

  • ”Good” i IIWPGs krocktester*
  • "Good” i Euro NCAP:s whiplash-test 'Whiplash protection'

* International Insurance Whiplash Prevention Group

Bilen måste ha antisladdsystem ESC (ofta benämnt ESP, VSC, DSTC etc) som standardutrustning.

Bilen måste vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats och på främre passagerarplats och som uppfyller krav motsvarande Euro NCAP.

Bilen skall ha autobroms som standardutrustning eller tillval. Autobromssystemet skall alltid vara aktivt. Systemet kan antingen vara ett sk City system som är aktivt upp till 50 km/h eller Urban system som fungerar i högre hastigheter.

Rekommendationer utöver ovan

Vi rekommenderar även köp av bilar med körfältsvarnare och bältespåminnare i baksätet.

Bilar med CO2-utsläpp 105 g/km eller mindre är godkända. Fossilbränsledrivna bilar med utsläpp över 120g är underkända. För fossilbränsledrivna bilar som släpper ut mellan 105g och 120g koldioxid gäller utsläppsgränserna nedan.

Utsläppsgränser

  • För bensin/Diesel 101+0,0457x(Tjänstevikt-1.372)g/km
  • För etanol/gas: 150+0,0457 x (Tjänstevikt-1.372) g/km
EUs miljömål för 2021 vad gäller CO2-utsläpp är beslutat till 95 gram koldioxid. Folksams krav för 2015 ligger 6,3 procent över detta mål.

För åren 2012-2015 har bilarnas genomsnittliga tjänstevikt inom EU satts till 1.372 kg. Denna vikt är tänkt att revideras år 2016 baserat på utvecklingen av föregående tre års tjänstevikter. (I Sverige är medelvikten på bilar något högre än för hela EU.)

Utsläppskrav för bensin- & dieselbilar

Tjänstevikt CO2
900 kg 105
1.000 kg 105
1.100 kg 105
1.200 kg 105
1.300 kg 105
1.400 kg 105
1.500 kg 107
1.600 kg 111
1.700 kg 116
1.800 kg 120
1.900 kg 120

Utsläppskrav för etanol- & gasbilar

Tjänstevikt CO2
800 kg 124
900 kg 128
1.000 kg 133
1.100 kg 138
1.200 kg 142
1.300 kg 147
1.400 kg 151
1.500 kg 156
1.600 kg 160
1.700 kg 165
1.800 kg 170
1.900 kg 174

Euro6 eller miljöbil

Förutom viktbaserade utsläppskrav, skall motorn uppfylla reningskrav enligt Euro6 alternativt uppfylla miljöbilsdefinitionen.

HC mg/km NOx mg/km PM mg/km
Euro6 bensin 100 60 5
Euro6 diesel - 80 5

Definition av miljöbilsklassad personbil 2013

  • Högst utsläpp av Bensin/Diesel: 95+0,0457 x (Tjänstevikt-1372) g/km
  • Högst utsläpp av Etanol/gas: 150+0,0457 x (Tjänstevikt-1372) g/km
Hej!
anders-ydenius-email

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En riktigt bra bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen, topprankad på konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Hur säker är bilen? Vi vet!

Efter att vi studerat 178.000 verkliga olyckor och 50.000 inblandade bilister står det klart. Se vilka bilar som blev ett bra val.

Hur säker är bilen?