Folksam testar

Olika sorters värmepumpar

Till testresultatet
Totalt finns cirka 1,3 miljoner värmepumpar installerade i landet. För en husägare finns det få saker som är så påfrestande som att plötsligt inse att det inte finns någon värme i huset.

Värmepumpen är idag det vanligaste sättet att värma upp villan eller fritidshuset – en både ekonomisk och miljövänlig lösning under förutsättning att den fungerar. Här kan du läsa hela vår rapport av värmepumpar.

Resultatet är baserat på poäng. Högst poäng är ett Bra val, men resten är godkända. Därför är samtliga värmepumpar i jämförelsen vettiga köp!

Läsa hela rapporten här

Pressmeddelande om rapporten

Resultatet är baserat på poäng. Högst poäng är ett Bra val, men resten är godkända. Därför är samtliga värmepumpar i jämförelsen vettiga köp. Värmepumparna är valda utifrån bedömd försäljningsmängd. Data har samlats in genom kontakter med tillverkarna. Det kan finnas flera skäl till att en maskin inte finns med, till exempel låg poäng eller att tillverkaren inte inkommit med mätdata är vanliga skäl.

Kriterierna är utformade så att värmepumpar med god energieffektivitet får poäng i flera kategorier. Det är bra både för miljön och dig som köpare - i form av minskad energiförbrukning. Värmepumpar som jämförts avser systemlösningar med varmvattenberedning (Luftvärmepumpar undantagna).

Olika storlekar

Vi har valt att presenterna data för storlekarna 8-9 kW på vätska/vatten samt luft/vatten. De värmepumpar som är varvtalsstyrda kan arbeta inom ett ”bredare” område. Frånluftsmaskinerna finns i ett relativt litet produkturval och presenteras oberoende av storlek.

Luftvärmepumpar presenteras i storleken 12 eller 35 vad avser storlek. Notera att effektintervallet skiljer åt en del mellan jämförda värmepumpar. De värmepumpar som fått högst poäng behöver inte nödvändigtvis alltid vara Bra val för alla. Typ av hus och energibehov ska vara ditt utgångsbehov vid ett köp.

Typ av värmepump: Vätska/Vatten

Energi och Miljö är de områden som ger mest poäng - tretton respektive sju poäng. Övriga områden ger som mest fyra poäng. Tabellen redovisar hur viktning av respektive underkategori är gjord och vilka mätpunkter som valts. I tabellen som presenteras nedan anges endast totalpoängen för respektive område.

Undantag i tabellen görs för ljudeffektbedömningen av varvtalsstyrda värmepumpar. Där har viktningen istället skett genom bedömning av högsta ljudeffekt enligt EN14102 0/35.

Man bör dock vara medveten om att de varvtalsstyrda ofta jobbar mycket tyst för att låta mer då stort energibehov föreligger.

Kriterierna att rekommenderas som ett bra val i kategorin vätska/vatten: minst 23 i totalpoäng, minst 9 poäng i områdena Energi och Miljö.

Kriterier vätska/vatten

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
Energieffektivitet Energi 1-4 120/121-140/141-160/161-180/ Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
ErP system Energi 1-3 A+/A++/A+++ Systemets ErP vid +0/55
Varmvatten tapprofil Energi 1-3 L/XL/XXL Tapprofil enligt ErP
Varmvatten Erp Energi 1-3 B/A/A+ ErP vamvatten
Totalpoäng energi Energi 4-13    
Energieffektivitet Miljö 1-4 120/121-140/141-160/161-180/ Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
Ljudeffekt Miljö 1-2 55-46/45-35 ErP angivelse vid 0/55 dB(A) (ej varvtalsstyrda)
Miljömärkning Miljö 1 Ja/Nej Svanen/Ecolabel m.fl
Totalpoäng Miljö Miljö 3-7    
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 0-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Online Funktion 0/0,5/1
Nej/Ja (Ingår)
Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår
KB-styr Funktion 0,5 Ja/Nej Styrning mot borrhålstemperatur med minskat energiuttag vid låg temp
Nätsmart Funktion 0,5 Ja/Nej Kan styras mot att aktivera värmepumpen vid låg energikostnad
Energimängdsmätning Funktion 0,5 Ja/Nej Värmepumpen klarar att ange mängden levererad värme
Hetgasväxlare Funktion 0,5 Ja/Nej Maskinen är utrustad med en växlare för extra varmvatten under drift
Solkompatibel Funktion 0,5 Ja/Nej Om styrningen är förberedd att fungera med solfångare
Allt-i-ett Funktion 0,5 Ja/Nej Att alla delar är inbyggda i värmepumpskåpen

Typ av värmepump: Luft/Vatten

Energi och Miljö är de områden som ger mest poäng - tretton respektive fem poäng. Övriga områden ger som mest fyra poäng. Tabellen redovisar hur viktning av respektive underkategori är gjord och vilka mätpunkter som valts. I tabellen som presenteras nedan anges endast totalpoängen för respektive område. Notera att ingen hänsyn tagits till ljud för denna värmepumpstyp. Det har inte gått att få fram jämförbar data för denna parameter. Detta är en stor brist.

Mätdata som inhämtats från tester för energimärkning av maskinerna avser medelklimat.

Kriterierna att rekommenderas som ett bra val i kategorin luft/vatten: minst 21 i totalpoäng, minst 9 poäng i områdena Energi och Miljö.

Kriterier luft/vatten

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
Energieffektivitet Energi 1-4 120/121-130/131-140/141 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
ErP system Energi 1-3 A+/A++/A+++ Systemets ErP vid +0/55
Varmvatten tapprofil Energi 1-3 L/XL/XXL Tapprofil enligt ErP
Varmvatten Erp Energi 1-3 B/A/A+ ErP vamvatten
Totalpoäng energi Energi 4-13    
Energieffektivitet Miljö 1-4 115/116-130/131-145/146-160 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
Miljömärkning Miljö 1 Ja/Nej Svanen/Ecolabel m.fl
Totalpoäng Miljö Miljö 1-5    
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 0-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Pris Pris 1/2/3
10/10,1´-11,5´/11,5´
Kr/kWh - maskinens totalpris genom 8
Online Funktion 0/0,5/1
Nej/Ja (Ingår)
Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår
Nätsmart Funktion 0,5 Ja/Nej Kan styras mot att aktivera värmepumpen vid låg energikostnad
Energimängdsmätning Funktion 0,5 Ja/Nej Värmepumpen klarar att ange mängden levererad värme
Hetgasväxlare Funktion 0,5 Ja/Nej Maskinen är utrustad med en växlare för extra varmvatten under drift
Solkompatibel Funktion 0,5 Ja/Nej Om styrningen är förberedd att fungera med solfångare
Den främsta anledningen att satsa på en ny värmeanläggning är i många fall att få ner husets energikostnad. Den initiala investeringen är stor och det finns mycket att tänka på.

Börja med att begära in offerter från flera installatörer, för att du ska kunna jämföra dem ordentligt.

Olika typer av värmepumpar

 • Frånluftsvärmepump
  Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

  Vätska-/vattenvärmepump
  Det vi i dagligt tal kallar ”bergvärme” är samma typ av värmepump som kan hämta sin energi från t.ex. grundvatten, sjö/hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det av värmepumpen uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

  Luft-/vattenvärmepump
  Utomhusluften hämtar energi ur utomhusluften. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen, som har låg kokpunkt, förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

  Luft-/Luftvärmepump
  Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare samt en fläkt och värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten.

Be att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

De flesta värmepumpar på marknaden kan ge en god besparing. Men om de installeras och dimensioneras felaktigt försämras funktionen kraftigt. Energimyndigheten har utfört en mätning av ett antal installerade vätska/vattenvärmepumpar (bergvärme) och där blir vikten av detta tydlig:

Till mätningen

Branschorganet Svenska kyl- värmepumpföreningen (SKVP) har tagit fram en checklista vid köp av värmepump.

Checklista för utskrift

Bra frågor att ställa till återförsäljaren
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder på värmesystemet i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? (kräv energiberäkning på papper)
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
Kontrollera återförsäljaren
 • Kolla av ekonomin för företaget på exempelvis allabolag.se
 • Fundera på om säljaren vill hjälpa dig att få en bra systemlösning eller sälja på dig en värmepump
 • Kontrollera om de är medlemmar i branschorgan samt har rätt certifieringar
 • Kontrollera att företaget även finns angivna som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida
Egna kontroller efter köp
 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen
Om du har frågor om testet eller vill veta mer om vårt byggskadearbete kan du kontakta Robert Öhrner genom formuläret här nedanför.

Hej!
robert-ohrner-email

Ställ en fråga direkt till vår byggskadeexpert Robert Öhrner

Vi har försäkringar som är ett Bra miljöval

Som första försäkringsbolag kan vi erbjuda våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar certifierade som ett Bra Miljöval.

Därför är det bra för dig

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande