Diskmedel med i toppen bland mögeltvättmedel

Vanligt diskmedel är lika bra eller bättre än många specialmedel för mögeltvätt. Det är dessutom både milt och miljövänligt. Det visar vår undersökning av mögeltvättmedel som kompletterar vårt senaste test av utomhusfärger.

Det specialmedel som fick bäst resultat är Svanen-märkta Biokleen Alg & Mögeltvätt. Alltså: ett miljöanpassat medel är bäst.

Stora skillnader mellan bästa och sämsta medlen
De målade träpaneler som i senaste färgtestet blivit mest mögeldrabbade har använts för tvätt med nio olika mögeltvättmedel. Därefter har vi jämfört resultaten. Det skiljer mycket mellan de bästa och sämsta medlen, men ingen av panelerna var helt mögelfri efter ett år.

Siffrorna i tabellen anger graden av mögelpåväxt där 0 är ingen påväxt, 1 = antydan till påväxt, 2 = lätt påväxt, 3 = påtaglig

De här mögeltvättmedlen testade vi. Och diskmedel var faktiskt med i toppen.

Fabrikat

Produkt

Resultat

Biokleen AB

Alg & Mögeltvätt

1,4

Impregnum AB

Dentar Combi Clean

1,9

Nitor

Nitor Ute Alg & Mögeltvätt

1,9

Procter & Gamble

Yes Original

2

Beckers AB

Alg & Mögeltvätt

2,4

Impregnum AB

Bor-ex

2,7

Jape Produkter

Jape Prickfri 7 Underhållstvätt

2,7

Jotun

Husvask/Pingo Desinfektion

2,8

Svenska Reimpregnerings AB

Boracol 10

2,8

* Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett första begränsat test på en plats i Sverige (Borås) Alla ingående medel har applicerats på samma färgsystem och utsatts för samma väderlek.

Ladda hem hela rapporten

Mögeltvätt(1,2 MB)
Bra Miljöval

Bra Miljöval

Vår villaförsäkring uppfyller märkningen Bra Miljöval – det var vi först i Sverige med.