Hur säker är bilen?
Trafiksäkerhetsbloggen

Bloggen om din säkerhet i trafiken

Här bloggar våra trafikforskare om bilstester, krocktester och barnsäkerhet.

Trafiksäkerhetsbloggen

Whiplashtest 2010

Rapport & webb-tv

Hur säker är bilen?

Ny krocksäkerhetsrapport för 2013

För femtonde gången presenterar vi fakta om bilmodellers krocksäkerhet. Årets rapport baseras på 158 000 bilolyckor med sammanlagt 38 000 bilister som inträffat i Sverige mellan 1995 och 2013.

För att även kunna få med nyare bilmodeller i rapporten har underlaget kompletterats med resultat från krocktester.

Se en intervju med vår trafikforskare Anders Kullgren

- markerade bilar