Återbetalning av premier för AGS avseende 2004

AFA Försäkring har fattat beslut om att sänka och till arbetsgivarna återbetala premier för AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring) för år 2004. Totalt ska ca 100 miljoner kronor inom avtalsområdet KFO-LO återbetalas. Återbetalning av premierna kommer att ske under november 2016.

Om ert företag eller er organisation har haft ett försäkringsavtal för arbetare med KP Pension & Försäkring under 2004, kan ni vara berörda av återbetalningen. KP Pension & Försäkring är i dag fusionerat med Folksam som kommer att sköta återbetalningen.

Varje företag/organisation som kommer att få återbetalning kommer att få ett brev från Folksam i slutet av september. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss. Du når oss enklast och snabbast via telefon men kan även nå oss via e-post.

Telefon: 020-485 485
Postadress: Folksam kooperativa tjänstepensioner 106 60 Stockholm

Arbetsgivare som har frågor om sin utbetalning som inte kundservice kan svara på hänvisas till följande mail adress (gäller även vid överklagan): afa-ags@folksam.se

Information på AFAs hemsida

Så begär du omprövning av beslutet om återbetalning

Om ditt företag/din organisation inte får någon utbetalning har du möjlighet att begära omprövning. Du kan också begära omprövning av beloppet som har återbetalats. Folksam administrerar omprövningen och AFA Försäkring fattar beslut om detta.

Om du vill begära omprövning gör du så här:

1. Kontakta Folksam genom att skicka e-post till adressen: afa-ags@folksam.se.
2. Skriv ”Återbetalning AFA AGS” i e-postrubriken.
3. I brevet beskriver du kortfattat ditt ärende samt skälet till att du begär omprövning.
4. Kom ihåg att skicka med dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.
5. Bifoga gärna kopior på handlingar som styrker bestridandet, t.ex. överlåtelsebevis, fakturakopior etc.

Vi kontaktar er så snart som möjligt för att utreda ert ärende. Om vi inte godkänner era skäl för omprövning skickas utredningen med tillhörande handlingar till en särskild utredningsgrupp hos AFA Försäkring, som därefter fattar ett slutgiltigt beslut.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Folksam senast den 31 december 2017. Om begäran kommer in efter detta datum, kan du inte få återbetalning.