Internettjänsten

Med Internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner blir administrationen enklare.
Du kan rapportera in uppgifter för era anställda, till exempel löneändring. Dessutom kan du se alla era fakturor.

På internettjänsten kan du:

 • Rapportera in uppgifter för era anställda, till exempel ändrad lön
 • Se era tidigare inrapporteringar
 • Granska fakturor
 • Anmäla en eller flera användare som kan få olika behörigheter

Så anmäler du dig till internettjänsten

Om du inte redan har upptäckt fördelarna med vår internettjänst, anmäl dig nu. Ladda ner anmälan och villkor nedan.

Anmälan/ändring internettjänst och behörighetsadministratör

Allmänna villkor Internettjänsten

Gör så här:

 • Läs igenom villkoren
 • Fyll i anmälningsblanketten till Internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner och skicka den till oss. Anmälan ska undertecknas av firmatecknare. Har du en ideell förening ska du bifoga protokoll och stadgar där det framgår vem som är behörig firmatecknare
 • Vi skickar ett lösenord med e-post till den som du anmäler som behörighetsadministratör
 • På internettjänsten kan behörighetsadministratören anmäla flera användare som kan få olika behörigheter

Logga in för första gången och få ett lösenord:

 • Klicka dig in på länken: Folksams internettjänst
 • Ange arbetsgivar-/organisationsnummer, ditt personnummer och det lösenord som du fått via e-post
 • En begäran om att byta lösenord kommer automatiskt första gången du loggar in
 • Skriv in ett nytt lösenord som du väljer själv

Om du glömt eller vill byta ditt lösenord:

 • Logga in på Internettjänsten till höger och välj därefter ”Har du glömt lösenordet?”
 • Ange arbetsgivar- eller organisationsnummer, ditt personnummer och din e-postadress i avsedda fält
 • Ett nytt lösenord skickas till dig per e-post