Årsuppgifter

Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.
Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

I början av varje år ska du som arbetsgivare rapportera uppgifter som vi använder som slutlig debitering av gruppförsäkringspremier. Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Så här rapporterar du in uppgifterna:

  • Klicka på Logga in på Internettjänsten
  • Ange ditt arbetsgivarnummer
  • Ange ditt personnummer
  • Ange lösenord
  • Om ni inte är anmälda till internettjänsten får du instruktioner

Tjänster för rapportering

När ni loggat in visas i vänsterspalten ett antal tjänster som ingår i internettjänsten. De årsuppgifter som just ni ska rapportera, framgår om ni klickar på Arbetsgivaruppgift respektive Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Uppgifter avseende Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LFU rapporteras också under Arbetsgivaruppgift.

Rapportering för arbetsgivare

Vi ber er observera att ni som arbetsgivare kan behöva rapportera årsuppgift för Arbetsgivaruppgift (AGU), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) eller endast någon av årsuppgifterna.

Kontrollera noggrant vilken eller vilka rapporteringar ni ska göra. Det gör ni genom att klicka på Arbetsgivaruppgift respektive Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Rapportera årslönesumman

Som arbetsgivare rapporterar du in den sammanlagda årslönesumman för alla anställda*, oavsett hur mycket den anställde har arbetat. Lönesumman ska redovisas per avtal. Har ni flera avtal som innehåller samma gruppförsäkringar summerar du bara ihop lönesumman.

De uppgifter du redovisar till oss blir underlag för slutregleringen av föregående års gruppförsäkringspremie. Vi beräknar ränta på saldot som uppkommer vid avräkningen. Lönesumman används också för preliminär debitering av innevarande års premier för gruppförsäkringar.

*Undantag för arbetsgivare som omfattas av KFOs kollektivavtal inom Skola och Hälsa Vård och Omsorg (HVO), anställda som rapporteras till Pensionsvalet och räknas som arbetare ska ni inte rapportera till Folksam. Anställda som räknas som tjänstemän, rapporterar ni in den sammanlagda årslönesumman.

Vad ingår i arbetsgivaruppgiften?

Vad ingår i tjänstegruppliv?