Årsuppgifter

Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda.
Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring (TGL). De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

I början av varje år ska du som arbetsgivare rapportera uppgifter som vi använder som slutlig debitering av gruppförsäkringspremier. Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Så här rapporterar du in uppgifterna:

  • Klicka på Logga in på Internettjänsten
  • Ange ditt arbetsgivarnummer
  • Ange ditt personnummer
  • Ange lösenord
  • Om ni inte är anmälda till internettjänsten får du instruktioner
Instruktion/ifyllnadsanvisning för hur du ska rapportera om du omfattas av Fremia, AFO, SUA, Fastigo, Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv kollektivavtalsområdet:

Skola (Friskolor, Förskolor och Fritidshem)

Skola1 2022

Skola2 2022

HVO (Hälsa Vård och Omsorg)

HVO1 2022

HVO2 2022

Årsrapportering

Årsrapportering1 2022

Årsrapportering2 2022

Årsrapportering3 2022

Handels (tjänstemän)

Handels1 2022

Handels2 2022

AFO/SUA

AFO1 2022

AFO2 2022

Tjänster för rapportering

När ni loggat in visas i vänsterspalten ett antal tjänster som ingår i internettjänsten. De årsuppgifter som just ni ska rapportera, framgår om ni klickar på Arbetsgivaruppgift respektive Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Uppgifter avseende Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) rapporteras också under Arbetsgivaruppgift.

Rapportering för arbetsgivare

Vi ber er observera att ni som arbetsgivare kan behöva rapportera årsuppgift för Arbetsgivaruppgift (AGU), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU) eller endast någon av årsuppgifterna.

Kontrollera noggrant vilken eller vilka rapporteringar ni ska göra. Det gör ni genom att klicka på Arbetsgivaruppgift respektive Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Rapportera årslönesumman

Som arbetsgivare rapporterar du in den sammanlagda årslönesumman för alla anställda*, oavsett hur mycket den anställde har arbetat. Lönesumman ska redovisas per avtal. Har ni flera avtal som innehåller samma gruppförsäkringar summerar du bara ihop lönesumman.

De uppgifter du redovisar till oss blir underlag för slutregleringen av föregående års gruppförsäkringspremie. Vi beräknar ränta på saldot som uppkommer vid avräkningen. Lönesumman används också för preliminär debitering av innevarande års premier för gruppförsäkringar.

* Undantag gäller för arbetsgivare som omfattas av Fremias kollektivavtal. Ni som rapporterar in anställda till Pensionsvalet, vilka räknas som arbetare/tjänstemän, ska ni inte rapportera till Folksam.

Vad ingår i arbetsgivaruppgiften?

Vad ingår i tjänstegruppliv?