Årsuppgifter 2017

Folksam skickar nu ut brev om att ni som arbetsgivare ska rapportera era årsuppgifter 2017 senast den 1 februari 2018.

Varje år ska du som arbetsgivare meddela oss årslönesumman för alla anställda. Du ska även rapportera vilka anställda som enbart har tjänstegrupplivförsäkring. De uppgifter som du redovisar blir underlag för vår debitering av de anställdas gruppförsäkringar.

Rapporteringen kan du enkelt göra på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner för arbetsgivare.

Har du några frågor?

Du når oss enklast och snabbast via telefon 020-485 485 men kan även nå oss via e-post arsuppgifter@folksam.se.

Mer information finns här