Frågor och svar

Har du som arbetsgivare någon fråga till oss?

Här kan du hitta de vanligaste frågorna som vi får. Du är även alltid välkommen att kontakta kundservice på telefon 0771-485 485

Folksam Liv har haft en bra kapitalavkastning vilket har skapat ett överskott. Folksam Livs stämma beslutade den 20 april 2017 att betala ut delar av överskottet till försäkringstagare. Vi kommer med start i maj månad att per brev informera de försäkringstagare som berörs. Därefter betalas pengarna ut.

Läs mer här

Det viktigaste att komma ihåg är att:
- inträdesanmäla de nyanställda
- rapportera ändringar under anställningstiden (t.ex. långtidssjukdom, ändring av arbetstid och/eller lön etc.)
- avanmäla anställningen när den upphör.

Du administrerar enkelt försäkringarna på internettjänsten (gäller KTP 2).

Handlingar som ska inges i original
- Anmälan om anslutning för arbetsgivare
- Anmälan till Folksams Internettjänst
- Ansökan om inträde i KTP för anställda*
- Ansökan om försäkring
- Hälsoprövningshandlingar (läkarintyg - se nedan)
- Medgivande till betalning via Autogiro
- Svar på erbjudande om försäkring
- Ändring av gällande pensionsavtal (t.ex. ändring av pensionsålder, accept av förtida uttag, ändring av tryggandeform)
- Kontoändringar
- Överlåtelse av försäkring
- Övriga intyg

Handlingar där Folksam accepterar att kopia inges (t.ex. fax, brev, inscannat dokument i ett e-postmeddelande)
- Fullmakt
- Lönerapportering*
- Skadeanmälan*
- Ändringsanmälan
- KTP* - Läkarintyg

* kan även utföras på internettjänsten för arbetsgivare här på folksam.se.

Snabbast och enklast rapporterar du inträden via vår internettjänst. Där får du en bekräftelse på att inträdet är registrerat. Inträdesanmälan är ett viktigt dokument som påverkar försäkringsavtalet därför ska det inges i original om inte internettjänsten används.

Anställda som ska anslutas till KTP-planen måste ha fyllt 18 år och arbeta minst åtta timmar/vecka. Vikarier och andra visstidsanställda anmäls efter tre hela kalendermånader, men kommer då att omfattas av planen retroaktivt från första arbetsdagen. Läs mer under Anmäla inträde

Genom vår internettjänst kan du enkelt göra ett inträde. Du kan även använda blanketten Inträdesanmälan KTP. När anställningen upphör ska en avanmälan göras, enklast gör du det på vår Internettjänst. Du kan även använda blanketten Ändringsanmälan KTP.

Arbetsgivaren gör en KTP-sjukanmälan på vår Internettjänst eller skickar blanketten KTP-sjukanmälan till Folksam när den anställde har varit sjukskriven mer än 90 dagar. Arbetsgivaren ska även bifoga kopior av den anställdes läkarintyg. Arbetsgivaren fortsätter att skicka in kopior av läkarintygen om sjukskrivningen förlängs.