Värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 2020

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse värdesäkrar pensionerna för de kunder som har förmånsbestämd KTP-pension.

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse värdesäkrar pensionerna för de kunder som har förmånsbestämd KTP-pension. Pensioner under utbetalning eller intjänad pension i form av fribrev, höjs med 1,45 procent från och med den 1 januari 2020.

Värdesäkring inom KTP-planen i syfte att skydda köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension sker årligen efter beslut i Folksam Livs och Konsumentkooperationens pensionsstiftelses respektive styrelser.

För ytterligare information:
Eva Fredriksson, Affärsområde Liv, Folksam, telefon 0708-31 62 36
Katrin Röcklinger, vd Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, telefon 0708-31 52 77


Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Om Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är en gemensam pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om förmånsbestämd ålderspension till tjänstemän inom kooperativa och folkrörelseägda företag och förvaltar cirka 26 miljarder kronor. Läs mer genom länken.

Pensionsstiftelsen