AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå 2020

Från och med 2020 kommer den nya praxisen för AGI att införas. AGI rapporteras för alla förmåner som inte är klassade som pensionsförsäkring, tex betalningsuppdrag eller pension tryggad i stiftelse. Det innebär att det inte längre är Folksam som redovisar den skatt som dragits av från pensionen. Det ska du som arbetsgivare göra i din arbetsgivardeklaration.

Vi lämnar uppgifter till Skatteverket per individ och sätter in den avdragna skatten för föregående månad på arbetsgivarens skattekonto. Därefter redovisar arbetsgivaren utbetalad pension och avdragen skatt i sin arbetsgivardeklaration.

Viktig information till dig när du ska deklarera

Vi kommer att redovisa de uppgifter som vi rapporterat till Skatteverket på Internettjänsten under en ny flik, Arbetsgivardeklaration (AGI).

Kontrollera att vi levererat filer till Skatteverket innan du signerar deklarationen. Det ser du på sidan för Arbetsgivardeklaration (AGI) på internettjänsten. Vi levererar filen till Skatteverket 2:a bankdagen varje månad.

Tjänstepensionen ska inte deklareras separat. Dessa uppgifter ingår i deklarationen för samtliga skattepliktiga betalningar som t.ex. löneutbetalningar.

Deklarationsunderlaget från Folksam kommer ni att känna igen på individuppgiftens specifikationsnummer, vilket inleds med följande siffror: 5652771808.

Det är viktigt att ni INTE justerar deklarationsunderlaget från Folksam i Skatteverkets tjänst, kontakta istället oss om det finns oklarheter. Om ni justerar uppgiften blir både arbetsgivardeklarationen och individens inkomstdeklaration felaktig.

Det är viktigt att inte arbetsgivardeklarationen lämnas in och stängs för tidigt!

Det är viktigt att deklarationen sker vid en tidpunkt då man kan anta att alla uppgifter som ska deklareras har hunnit inkomma till deklarationsytan.

Har du frågor om hur du ska göra din AGI-deklaration, kontakta Skatteverket eller läs mer på deras hemsida.

Logga in på internettjänsten under fliken Arbetsgivardeklaration (AGI), där hittar du kopia på alla filer Folksam har levererat till Skatteverket.

Med största sannolikhet är det en annan pensionsleverantör som har levererat in uppgifter.

Folksam betalar in avdragen skatt till ert skattekonto varje månad. På sidan om AGI i internettjänsten kan du se hur mycket vi har betalat.

I vissa fall behöver rättningar göras. Till exempel när en pensionär avlider händer det att vi får kännedom om dödsfallet för sent och inte hinner stoppa pensionsutbetalningen i tid. I dessa fall behöver en sådan pensionsutbetalning rättas. Vi kommer att kontakta er för att genomföra en rättning.

Om du upptäcker att något ska ändras i en redan inlämnad arbetsgivardeklaration ska du lämna en rättelse eller begära omprövning hos Skatteverket. Mer information hittar du på deras hemsida.

Du kan hämta ny fil på internettjänsten under fliken Arbetsgivardeklaration (AGI).

Kontakta Skatteverket för mer information.

Årlig kontrolluppgift kommer fortfarande att skickas för de försäkringstryggade förmånerna.

På ditt företag bör det finnas en behörighetsadministratör för internettjänsten som kan ge dig behörighet till fliken om AGI. Saknar ni behörighetsadministratör behöver ni anmäla en, se länken för mer information.