Folksam Tjänstepension AB

Från och med den 1 november 2022 är Folksam Tjänstepension AB ny försäkringsgivare för bland annat ålderspensionsförsäkring med traditionell förvaltning, familjeskydd, familjepension, änke/änklingspension och särskild barnpension i de pensionsplaner som administreras av Folksam kooperativa tjänstepensioner, som tidigare fanns i Folksam ömsesidig livförsäkring.

Lagen om tjänstepensionsföretag (LTF) är en ny lag Sverige. Folksam har efter noga överväganden valt att tillämpa den nya lagen som är särskilt anpassad för tjänstepensionsverksamhet. Det innebär att ett nytt företag har bildats, Folksam Tjänstepension AB.

I det nya företaget finns bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning och trygghet för din tjänstepension.