Höjd åldersgräns för sjukpension inom Fremia-PTK

Kollektivavtalsparterna Fremia-PTK har beslutat att höja åldersgränsen för rätt till sjukpension inom KTP 2 till 66 års ålder från och med 1 januari 2023. Beslutet omfattar även kollektivavtalsområdet Fremia-Handels.

Nedan kan ni få svar på eventuella frågor ni har.

Frågor och svar

Hur anmäler jag en anställd som ska jobba efter pensionsålder?
Du anmäler anställd som ska jobba efter pensionsålder på inträdesblankett Fremia-PTK.

Omfattas anställd som redan har sjukpension av höjningen till 66 år?
Nej, höjningen av sjukpension till 66 år gäller för nya sjukfall och olycksfall som inträffar efter 31 december 2022.

Höjs ålderspension inom KTP 2 till 66 år?
Nej, ålderspensionen ändras inte utan är kvar vid 65 år.

Höjs åldern för familjeskydd till 66 år?
Nej, familjeskyddet gäller till 65 år.

Kan anställd lyfta ålderspensionen samtidigt?
Rätt till sjukpension gäller inte om ålderspensionen betalas ut för samma tid. Om ålderspensionen utbetalas delvis gäller rätt till sjukpension högst till den andel som ålderspension inte utbetalas. Med ålderspension avses även alternativ pensionslösning men inte KTPK-egenpension som den försäkrade kan ta ut och fortfarande ha rätt till sjukpension.