Nittio procent rabatt på premien

För förmånsbestämd ålderspension inom KTP 2 och femtio procent rabatt på premier för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2.

Premien för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring rabatteras från januari 2016 med 90 procent. Premierna för premiebefrielse och sjukpension inom KTP 2 rabatteras under 2016 med 50 procent.

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön som har meddelats till Folksam. Rabattens storlek anges i kronor på fakturan. Du hittar också fakturan på vår internettjänst för arbetsgivare på folksam.se/arbetsgivare.

God ekonomi ger utrymme

Folksam kooperativa tjänstepensioner är ekonomiskt starkt. Den kollektiva konsolideringsnivån för förmånsbestämd ålderspension tryggad i försäkring är hög och överstiger den nivån som anges i Folksams konsolideringspolicy.

Det har också skapats ett överskott för Folksams sjukpension och premiebefrielse KTP 2.

Hur länge gäller rabatten?

Rabattens storlek fastställs årligen av Folksam. När rabatten upphör kommer Folksam kooperativa tjänstepensioner att återgå till ordinarie premier.

Har du frågor om rabatten?