Nya regler för arbetsgivardeklaration (AGI) 2019

Från och med 1 januari 2019 införs nya regler för arbetsgivardeklaration. Förändringen innebär att utbetalningar och skatteavdrag ska redovisas per individ varje månad istället för summerat per år, detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). De utbetalningar som omfattas är sådana som beskattas som tjänsteinkomst, med undantag för pensionsförsäkringar.

Samtidigt inför Skatteverket ny administrativ praxis för administrationsbolag. Förändringen innebär att branschen inte längre får rapportera utbetalningar i eget namn, rapportering ska ske i arbetsgivarens namn.

Nuvarande administration
Folksam agerar som administrationsbolag för dig som arbetsgivare vad gäller utbetalningar av pensioner, inbetalning av skatt och administration av detta. Vissa av dessa pensionsutbetalningar omfattas av arbetsgivardeklaration på individnivå.

Vad händer nu?
I dagsläget jobbar vi intensivt med att införa de förändringar som krävs för att efterleva Skatteverkets regler och vi planerar att till årsskiftet redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Vår administration av pensionsutbetalningar kommer däremot att fortsätta enligt gammal praxis ytterligare en period till dess vi har en lösning på plats. Det innebär att du som arbetsgivare inte kommer få en praktisk förändring till årsskiftet.

Aktuella frågor och svar om vårt arbete med AGI

Här hittar du svar på de frågor vi får om AGI just nu. Du kommer att få mer information om detta framöver. Kontakta oss gärna på arbetsgivarfragor@folksam.se om du har frågor.

Nej, du som arbetsgivare kommer inte att behöva göra några tekniska anpassningar/lösningar. Innan årsskiftet kommer du som arbetsgivare att få möjlighet att logga in på egna sidor hos Folksam för att få viss information. Detta kommer du att få mer information om under 2019.

Nej, till att börja med kommer du som arbetsgivare inte att behöva utföra några moment i rapporteringen. När Folksam har en ny lösning på plats innan årsskiftet så kommer du som arbetsgivare att behöva utföra vissa moment i rapporteringen. Folksam kommer att presentera sin lösning och även ge utbildning/demo för detta.

Folksam kommer att precis som tidigare betala ut pension till pensionärerna, innehålla och betala in skatt till Skatteverket och även lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Pensionären kommer att erhålla ett utbetalningsbesked att spara till sin självdeklaration.

Folksam kommer inte att införa någon ny praxis innan en fungerande lösning finns på plats. AGI kommer att rapporteras och administreras i eget namn istället för i arbetsgivarnas namn till dess. I övrigt kommer man att efterleva den nya lagstiftningen.

Ja, Skatteverket kommer att få alla uppgifter och skatteinbetalningar i rätt tid.

Det är ännu inte beslutat, men vi arbetar på att få den färdig innan årsskiftet.

Mer information kommer att delges löpande vid behov.

Ja, Folksam kommer att förse individen med ett utbetalningsbesked att spara till sin självdeklaration.