Sänkt grundränta 2015

Den 1 april 2015 ändrar Folksam beräkningen av premien för förmånsbestämda pensioner.

Vi sänker då den ränta vi använder för att beräkna premien från 2 till 1,5 procent. Den nya beräkningen gäller vid nyanställning och förmånshöjningar för anställda.

Den nya premieberäkningen innebär en höjning av premien för förmånsbestämda pensioner med försäkringstryggande, till exempel ålders- och familjepension inom Folksam kooperativa tjänstepensioner.

Anledningen till sänkningen är att den allmänna räntenivån i samhället har varit låg under en lång tid.