Utskick av fakturaspecifikation upphör

Från och med november 2020 kommer specifikationen inte längre att bifogas den månatliga fakturan. Den som har behov av specifikationen kan hämta den som PDF på vår internettjänst för arbetsgivare.

Genom att sluta skicka ut specifikationen minskar vi antalet utskrifter med ca 350 000 ark per år och tar gemensamt ytterligare ett steg mot en mer hållbar värld.

Frågor och svar

När träder ändringen i kraft?
Utskick av fakturaspecifikationer upphör från och med november 2020.

Jag behöver en papperskopia, hur gör jag?
Logga in på internettjänsten för kooperativa arbetsgivare. Där hittar du den aktuell fakturan så väl som historiska fakturor två år bakåt i tiden. Respektive faktura innehåller en detaljspecifikation i PDF-format som kan skrivas ut eller sparas ned.

Jag är inte ansluten till internettjänsten, hur går jag till väga för att bli internetkund?
En anmälan till tjänsten, undertecknad av firmatecknare, behöver skickas in. Läs mer på Folksams sida om arbetsgivarwebben.

Vi anlitar en extern administratör, kan denna tilldelas behörighet till internettjänsten?
Ja. Varje ansluten arbetsgivare ska ha en behörighetsadministratör på sitt företag. Denne kan i sin tur lägga upp nya användare och där tilldela lämpliga behörigheter, t ex endast behörighet till fakturan.

Har du problem att öppna specifikationen?
Du behöver klicka på en röd liten ikon som hamnar uppe i själva webbadress-fältet, högerklicka på den och välja ”tillåt popup-fönster från Folksam.se”. Efter det öppnas pdf:en som vanligt.

Övriga frågor besvaras av vår kundservice på 020-485 485