Avkastning i Pensionsstiftelsens bokslut

I samband med årsskiftet framställs en årsavräkning för varje arbetsgivare.
Vid årsavräkningen tilldelas pensionsfonderna den faktiskt uppnådda avkastningen i form av direktavkastning jämte ändrade marknadsvärden (årsränta).

*) Avser Konsumentkooperationens pensionsstiftelse totala tillgångar

Lågrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Lågrisk

Årtal 2012 2013 2014 2015 2016
Totalavkastning (%) 4,2 2,4 8,3 3,3 5,1
Marknadsvärde (mkr) 1.959 348 375 933 949

Mellanrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Mellanrisk

Årtal 2012 2013 2014 2015 2016
Totalavkastning (%) 6,8 7,8 11,0 4,0 7,0
Marknadsvärde (mkr) 16.805 20.121 20.854 19.947 20.786

Högrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Högrisk

Årtal 2012 2013 2014 2015 2016
Totalavkastning (%) 9,5 12,9 12,0 4,1 8,0
Marknadsvärde (mkr) 2.863 2.090 2.643 2.724 2.995