Avkastning i Pensionsstiftelsens bokslut

I samband med årsskiftet framställs en årsavräkning för varje arbetsgivare.
Vid årsavräkningen tilldelas pensionsfonderna den faktiskt uppnådda avkastningen i form av direktavkastning jämte ändrade marknadsvärden (årsränta).

*) Avser Konsumentkooperationens pensionsstiftelse totala tillgångar

Lågrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Lågrisk

Årtal 2011 2012 2013 2014 2015
Totalavkastning (%) 7,6 4,2 2,4 8,3 3,3
Marknadsvärde (mkr) 1.893 1.959 348 375 933

Mellanrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Mellanrisk

Årtal 2011 2012 2013 2014 2015
Totalavkastning (%) 3,4 6,8 7,8 11,0 4,0
Marknadsvärde (mkr) 16.316 16.805 20.121 20.854 19.947

Högrisk

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Högrisk

Årtal 2011 2012 2013 2014 2015
Totalavkastning (%) 0,5 9,5 12,9 12,0 4,1
Marknadsvärde (mkr) 2.658 2.863 2.090 2.643 2.724