Elektrikerna

Sjukdom 60+

Ring oss på 0771–950 950 för att teckna din försäkring.

Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Därför erbjuder vi alla medlemmar att teckna en sjukdomsförsäkring till ett lågt pris.
Sjukdom medför ofta ökade kostnader. Visst skulle det kännas bra att kunna unna sig själv en resa eller något annat trevligt under rehabiliteringen?

Med Sjukdom 60+ har du den möjligheten och du kan ha försäkringen kvar ända tills du fyller 85 år. Om du drabbas av en nedanstående diagnos, orsakad av sjukdom, kan du få en skattefri engångsersättning.

Hur gäller Sjukdom 60+?

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar.

För att du ska kunna få ersättning måste det ha gått minst 180 dagar mellan tecknandet och den dag då diagnosen fastställdes. Denna kvalifikationstid gäller inte om du inom 90 dagar från utträdet ur vår Diagnosförsäkring går över till Sjukdom 60+. Du har rätt till ersättning när det har gått 30 dagar efter att diagnosen fastställdes.

Ersättningens storlek beror på din (gruppmedlemmens) ålder. Om du är under 70 år får du 40 000 kronor. Är du mellan 70 och 74 år får du 34 000 kronor och är du mellan 75 och 85 år får du 27 000 kronor. Du bestämmer själv vad du vill göra med pengarna.

Om du redan har fått ersättning för en diagnos gäller speciella regler om du skulle ha oturen att drabbas igen:

  • Du kan få ersättning för högst tre olika diagnoser.
  • Du kan inte få ersättning för samma diagnos flera gånger.

Du kan teckna Sjukdom 60+ för din make, registrerade partner eller sambo. Kontakta kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Dessa diagnoser omfattas av Sjukdom 60+

Diagnosen måste vara fastställd senast den månad du som är gruppmedlem fyller 85 år. Du kan inte få ersättning för en diagnos som du redan hade när försäkringen tecknades.

Diagnos Beskrivning
Cancer (C00-C97 och D05, exklusive C44 och sekundär tumör C76-C79)* Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad.

Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Akut hjärtinfarkt (I21)  
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.
Atrofier i centrala nervsystemet (G10-G13) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS)
Parkinsons sjukdom (G20)  
Synnedsättning (H54.0, H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögonen
Hörselnedsättning (H90-H91) Total och irreversibel (bestående) förlust av hörseln på ett eller båda öronen
Demens vid Alzheimer (F00.1)  
*Ersättning lämnas inte för följande cancerdiagnoser:
malign tumör i huden som kodas under C44, till exempel basalcellscancer
malign sekundär tumör (metastaser) som kodas under C76-C79.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoren. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringarna.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Olycksfall 60+

Villkor Sjukdom 60+

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Nej, det finns ingen åldersgräns när det gäller ersättning.

Ja, genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till Folksam. Kontakta oss på Kundservice - 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Om du omfattas av Sjuk- och efterlevandeförsäkringen vid din 65 års-dag förs den över till försäkringen Sjukdom 60+.

Om du inte har haft Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan du teckna Sjukdom 60+, men du måste göra det inom sex månader från din 65-års dag. Du tecknar den genom att kontakta Folksam på 0771–950 950, måndag-fredag 7.30–21, lördag–söndag 9–19.