FORENA

Sjukvårdsförsäkring Mellan

Sjukvårdsförsäkringen innebär att du får trygghet och stöd om du blir sjuk genom bland annat snabb kontakt med vårdgivare i hela landet. Du får även gratis rådgivning och hjälp med tidsbokning och vårdplanering.

Försäkringen gäller med en självrisk som är 700 kr. Här nedan kan du läsa mer om vilka delar som ingår i Sjukvårdsförsäkring Mellan.
  • Trygghet och stöd om du blir sjuk
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering
Som medlem i FTF kan du ansöka om Sjukvårdsförsäkring Mellan.
Skydd Mellan
Sjukvårdsförsäkringen gäller för planerad vård och behandling i Sverige. Försäkringen lämnar ersättning så länge försäkringen gäller och premien är betald. När slutåldern uppnås är ansvarstiden tolv månader och räknas från den dag försäkringsfallet inträffade.

Försäkringen gäller tills det kalenderår du fyller 65 år om du alltjämt är medlem i förbundet. Försäkringen tecknas med en självrisk som är 700 kr.

För sjukdom eller skada som du haft före du tecknade försäkringen krävs att du är symptom- och behandlingsfri i minst två år för att försäkringen ska gälla igen för det förnyade vårdbehovet. Försäkringen gäller med vissa begränsningar, till exempel för akut vård. Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För mer information om hur försäkringen gäller och vilka begränsningar som finns kan du läsa Förköpsinformationen eller försäkringens villkor.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor