Medlemsförsäkringar

Handikappförbunden

Som medlem i Handikappförbunden får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. Köp försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

Försäkringar till ett förmånligt pris

Som medlem har du utöver försäkringarna som ingår i ditt medlemskap möjlighet att köpa följande försäkringar till ett förmånligt pris genom ditt förbund.

Samlingsförsäkringen

Samlingsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i Handikappförbundens verksamheter.