Jusek

Företagsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Välkommen till Folksam – du som är företagare och medlem i Jusek. Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare.

Att vara rätt försäkrad kan också vara avgörande om du till exempel ska kunna driva verksamheten vidare om något skulle hända.

Den här försäkringen passar ditt företag om din högsta årliga omsättning är 10 miljoner kronor eller mindre.
Tack vare ditt medlemskap får du tillgång till en specialanpassad försäkring hos oss där du och ditt företag får ett bra grundskydd.

Men precis som alla andra verksamheter utsätts även ditt företag för olika risker. Du kan därför bättra på grundskyddet ytterligare med våra kompletterande försäkringar.

Det här ingår alltid i din försäkring

 • Egendomsförsäkring
  Omfattar bland annat:
  – inventarier från 100 000 kronor upp till en miljon.
  – egen fast inredning
  – kunders egendom
  – Ritningar, material och datainformation
 • Krisförsäkring
  – 10 besök hos psykolog efter ersättningsbar sakskada
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
  – ersättning för uteblivna intäkter och extra kostnader vid ersättningsbar skada.
 • Skydd vid tjänsteresa
  – tjänstereseförsäkring med bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring för resor upp till 150 dagar.
 • Överfallsförsäkring
  – ersättning om du blir utsatt för fysiskt våld.
 • Rättsskydd
  – ersättning för ombuds- och rättegångs. Kostnader vid tviste- och skattemål. Gäller även vid skattemål.
 • Ansvarsförsäkring
  – skadestånd för en person- eller sakskada.
 • Id-stöld
  – Hjälp om du skulle drabbas av ID-stöld.

Du kan också välja följande tillägg

 • Maskinförsäkring
  – inklusive extrakostnader. Gäller bland annat datorer och datamedia.
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  – Om ditt företag råkar ut för en ekonomisk förlust orsakad av brott.
 • Avbrott vid arbetsoförmåga
  – Försäkringen gäller om någon inom företaget inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
Här kan du läsa mer om vad som ingår i grundförsäkringen. Detta ingår alltid i din företagarförsäkring. Sedan har du möjlighet att lägga till något av tilläggen om det passar just din verksamhet.

Om sakerna på kontoret skulle skadas vid brand, vattenskada, inbrott eller skadegörelse kan du få ersättning från försäkringen. Det gäller till exempel maskiner, inventarier och varor. Du kan välja mellan fem olika försäkringsbelopp: 100 000 kronor, 250 000 kronor, 500 000 kronor, 750 000 kronor eller 1 miljon kronor.

Egendomsskyddet omfattar även:
 • Egen fast inredning i hyrd lokal, med 2 prisbasbelopp (93 000 kronor)
 • Ritningar, arkiverat material och datainformation, med 2 prisbasbelopp (93 000 kronor)
 • Pengar och värdehandlingar i värdeskåp enligtsvensk standard, med två prisbasbelopp – förvarat på annat sätt, med 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor) – vid rån, med 5 prisbasbelopp (232 500 kronor)
 • Kunders egendom, med 2 prisbasbelopp (93 000 kronor)
 • Anställdas egendom, med 0,2 prisbasbelopp (9 300 kronor)
 • Transport, med 2 prisbasbelopp (93 000 kronor)
 • Hyrd lokal, med 1 prisbasbelopp (46 500 kronor)

Vid ett avbrott i verksamheten kan den ekonomiska förlusten bli kännbar. Den här försäkringen gäller för avbrott inom verksamheten som har uppkommit genom en ersättningsbar skada. Den högsta ersättningen från försäkringen är 80 procent av årsomsättningen. Den omfattar även skäliga extrakostnader som har samband med egendomsskada som vi ersätter. Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor per kontor.

Försäkringen lämnar ersättning om du eller dina anställda blir skadeståndsskyldiga för en person- eller sakskada. Vi hjälper till med att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning. Ni kan få hjälp med att ersätta kostnaderna och att betala skadeståndet. Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor.

Om någon kräver ditt företag på skadestånd på grund av att ni har gjort ett fel som lett till ekonomisk förlust för tredje man kan du få hjälp av försäkringen. Välj mellan tre olika försäkringsbelopp: 500 000 kronor, 1 000 000 kronor eller 2 000 000 kronor.

Försäkringen gäller inom Norden och EU för tvistemål som uppkommit i samband med företagets verksamhet. För juridiska verksamheter omfattas dock inte tvister med en klient eller jurist. Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp per skada (232 500 kronor), men max 15 prisbasbelopp per försäkringsår (697 500 kronor).

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombudskostnader i samband med tvister i skattemål som gäller taxering. Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp (232 500 kronor).

Gäller för dig och dina anställda om ni råkar ut för överfall eller misshandel. Försäkringsbeloppet är en miljon kronor.

När du och dina anställda reser i tjänsten ger försäkringen ett skydd i upp till 150 dagar, i stort sett i hela världen. Ni är skyddade om ni blir sjuka, överfallna eller råkar ut för olycksfall. Ert bagage är försäkrat och det ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Om du eller dina anställda drabbas av till exempel inbrott, rån, hot eller överfall ger försäkringen rätt till behandling hos psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behandlingstillfällen per person och ska ha samband med en skada som vi ersätter.

Om någon kund eller besökare i företaget råkar ut för ett olycksfall, gäller försäkringen med ett försäkringsbelopp på 10 prisbasbelopp (465 000 kronor).

I din försäkring ingår dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar

Nedanstående tillägg kan du välja till när du tecknar försäkring.

Försäkringen gäller för stationära datorer och datamedia. Den innehåller också en allriskförsäkring för bärbar persondator till ett valfritt försäkringsbelopp. Du kan välja mellan olika försäkringsbelopp.

Försäkringen gäller om ditt företag råkar ut för en ekonomisk förlust som orsakats exempelvis av att någon av dina anställda förskingrar eller utsätter företaget för bedrägeri.

Försäkringen gäller om någon inom företaget inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Den är personlig och gäller för en person som är namngiven i försäkringsbrevet. Försäkringen ger ersättning med ett förvalt belopp, som längst under elva månader.