Fritidshusförsäkring

Klappar ditt hjärta för sommarhuset eller fjällstugan? Du ska inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända. Vår fritidshusförsäkring skyddar under alla säsonger om huset skadas av väder och vind eller får besök av objudna gäster.

Den här försäkringen är miljömärkt med Bra Miljöval!
 • Huset har ett skydd vid bland annat brand, översvämning och naturskador
 • Du får tillgång till kostnadsfri byggrådgivning via telefon eller Skype
 • Med Stor får du hjälp om huset skulle drabbas av äkta hussvamp
Vår fritidshusförsäkring finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj den försäkring som just ditt fritidshus behöver.
Det här ingår i vår fritidshusförsäkring Bas Stor
* Om du väljer att teckna skydd för dina saker, är skyddet för lösöre per automatik 150 000 kronor men du har möjlighet att välja ett större skydd vid behov.
Här kan du läsa mer om vad som ingår i fritidshusförsäkringen, beroende på om du valt Bas eller Stor.

Fritidshusförsäkring Bas

Försäkringen innehåller det mesta du behöver, till ett bra pris.

Försäkringen gäller för byggnader och tomtmark. Den gäller också för dina saker om du väljer detta när du köper försäkringen, men inte för till exempel bilar och båtar. Du kan alltså välja att teckna våra fritidshusförsäkringar med eller utan skydd för dina saker. Du kan läsa mer om detta i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd

Stöld och skadegörelse

Försäkringen gäller för stöld av och skador på dina saker och din egendom, till exempel om du får inbrott. Den gäller också för stöld av och skadegörelse på fast monterad egendom, till exempel en markis eller en parabol.

Brand och blixt - skydd
 • Skada genom brand
 • Skada genom blixt
 • Skada genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskin och annan elektrisk maskin, apparat eller ledning
 • Skada genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
 • Skada som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
 • Skada som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
Storm, hagel och andra naturskador

Om huset skadas på grund av storm, hagel eller snötryck, kan du få ersättning från försäkringen. Då kan du också få ersättning för skada på dina saker inomhus. Det finns vissa begränsningar, till exempel för växthus. Skador orsakade av jordskalv, jordras med mera kan också ersättas.

Översvämning och läckage

Om din egendom skadas på grund av läckage eller översvämning, kan du få ersättning från försäkringen. Det finns vissa begränsningar, till exempel att skada på tomtmark inte ersätts vid översvämning.

Vitvaror

Om dina vitvaror eller installationer för bland annat vatten och värme går sönder kan du få ersättning. Detsamma gäller för till exempel tvätt som skadas i en trasig tvättmaskin och för mat i frysen eller kylen.

Övrigt
 • Uthyrning - Om du hyr ut ditt fritidshus och det skadas så mycket att det inte går att bo i, kan du få ersättning för hyresförlust
 • Bygga om, nytt eller till - Försäkringen gäller under tiden, men med några begränsningar. Det är till exempel högre självrisk vid stormskador innan bygget är klart och om ett rör som inte är godkänt börjar läcka, får du ingen ersättning för skadorna
 • Trafikskador - Om byggnaden skadas genom en trafikolycka med din egen bil omfattas det av fritidshusförsäkringen. Då gäller nämligen inte bilens försäkring. Vi betalar också om byggnaden skulle skadas av ett flygplan eller en flygplansdel.
Värdering av dina saker och ditt hus

Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick.

Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

När det gäller byggnad, så betalar vi reparation eller ett nytt hus (återställande). För vissa byggnadsdelar gör vi åldersavdrag enligt en tabell i villkoren.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen gäller för dig i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten. Om du blir indragen i en rättstvist innebär rättsskyddet att du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Ansvarsförsäkring och Rättsskyddsförsäkring.

Exempel på några vanliga skadedjur är svartmyror, getingar, pälsängrar, mjölbaggar, råttor och möss. Kontakta Anticimex kundservice när du behöver råd och hjälp med sanering. Skadedjurssaneringen gäller utan självrisk.

Om huset angrips av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter står Anticimex för sanering och reparation. Försäkringen gäller utan självrisk. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Skadedjurs- och hussvampsförsäkring.

Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader efter begynnelsedagen, om inte Anticimex har nekat eller meddelat undantag från försäkringen innan dess.

Anticimex

Fritidshusförsäkring Stor

I försäkringen Stor ingår samma skydd som i Bas, och dessutom:

Med Fritidshusförsäkring Stor får du en försäkring som gäller vid en plötslig och oförutsedd skada på bostadsbyggnad och tomtmark som vanligtvis inte täcks. En Allrisk- eller drulleförsäkring för hus och tomt helt enkelt!

Det utökade skyddet ger till exempel:
 • Total ersättning upp till 150 000 kronor
 • Ersättning vid skador på golvvärme i badrum
 • Att du slipper den högre självrisken vid översvämningsskador
 • Att byggnadsavskrivningen sänks från 105 000 till 20 000 kronor
Hämtat ur verkligheten

När familjen Svensson kommer tillbaka till sommarhuset efter en utflykt möts de av en mardrömssyn. Hela huset står i lågor och trots massiv insats av brandkåren går det inte att rädda mer än halva byggnaden. Mitt i allt elände är de ändå glada att försäkringen betalar ersättning för huset och alla saker.

Och tack vare att de har Fritidshusförsäkring Stor blir det bara 20 000 istället för 105 000 kronor i åldersavdrag. Totalt får familjen 742 500 kronor i ersättning enligt nedan:

Från Fritidshusförsäkring Bas

får familjen 148 500 kronor i ersättning för alla förstörda saker.

Från Fritidshusförsäkring Stor
får familjen 509 000 kronor i ersättning för att återställa huset och 85 000 kronor för sänkning av åldersavdraget.

Den kallas för Serpula lacrymans, den gråtande svampen. Det låter fint, men en äkta hussvamp är en husägares mardröm.

Namnet kommer från att Svampens mycel avsöndrar klara droppar av rent vatten i en fuktig atmosfär. Den hjälper också svampen att bryta ned virke och att växa upp till sex mm per dygn vid rätt förhållanden.

Försäkringen täcker skador orsakade av äkta hussvamp och du betalar ingen självrisk alls. Den börjar att gälla vid godkänd besiktning eller senast nio månader efter begynnelsedagen, om inte Anticimex har nekat eller meddelat undantag från försäkringen innan dess.

Vanligtvis sker en värdeminskning när det gäller hushållsmaskiner, allt eftersom tid passerar efter köpet. Med omfattningen Stor sker ingen värdeminskning alls om hushållsmaskinen är nyare än fyra år gammal (gäller om du köper ett nytt, likvärdigt föremål vid skada).

Med hushållsmaskin menar vi maskin för klädvård, disk, städning eller maskin för tillagning eller förvaring av livsmedel.

Ingår alltid i våra försäkringar

Det här är tjänster som du alltid får tillgång till med våra försäkringar

Vad gäller för ditt hem vid exempelvis blixtnedslag? Vad är ett godkänt brytskydd för en dörr? Genom våra skadeförebyggare får du personlig skadeförebyggande rådgivning kring ditt hem direkt.

Ställ din fråga här!

Ofta kan du med enkla medel förhindra stora skador. Oavsett om du behöver en brandvarnare eller ett helt larmsystem får du tillgång till prisvärda lösningar.

Larmerbjudande för villor och fritidshus

Folksams webshop

I Folksams webshop hos Anticimex finns bra prisvärda produkter.

Att skriva samboavtal, testamente och äktenskapsförord är ett sätt att skydda sig mot framtida tvister inom familjen. Du kan få hjälp genom vår samarbetspartner Familjens Jurist. Boka tid för personlig rådgivning - har du försäkring hos oss får du rabatt!

Familjejuridisk hjälp

Om du har vår hem-, villa- eller fritidshusförsäkring får du tillgång till kostnadsfri byggrådgivning via telefon eller Skype när du till exempel ska reparera en skada, renovera miljövänligt eller bygga om hemma.

Här får du även tips och stöd om hur du bäst åtgärdar brister från trygghetsbesiktningen av din villa.

Läs mer om vår byggrådgivning

Ett digitalt bankfack för bilder, filer och andra viktiga värdehandlingar som du när som helst kommer åt från din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel handla om kopior på pass, avtal, ritningar, dokument i hus-pärmen eller varför inte alla dina kvitton.

Läs mer om Digitalt bankfack

Även en bra försäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du och din familj har. Tilläggsförsäkringarna kan du välja till, när du tecknar Fritidshusförsäkringen.

För dig som ibland tillbringar fritiden på vatten, erbjuder vi en tilläggsförsäkring för mindre nöjesbåtar och segelbrädor. Försäkringen omfattar båten samt tillbehör och båtutrustning som normalt behövs ombord. Från 15 kronor i månaden.

Sköna fördelar
 • Omfattande skydd från bara 15 kr/mån
 • Inga begränsning gällande storlek
 • Inga begränsning gällande motorstyrka
 • Teckna enkelt som tillägg till villa- eller fritidshusförsäkringen
 • Täcker sjöskada, stöld, brand, skadegörelse, uppläggnings- och transportskada. Ansvars- och rättsskydd ingår.

Skyddas inte min småbåt genom min hemförsäkring?

Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din hemförsäkring. Småbåt försäkrar båtar upp till ett värde av 100 000 kronor.

Läs mer och köp småbåtsförsärsäkring

Om du äger en skogsfastighet, som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din boendeförsäkring. Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag.

Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad mot bland annat storm, snöbrott, torka och frost.

Försäkringen omfattar
 • Växande skog på skogsmark
 • Skogsmark
 • Skogsprodukter
 • Hägnader och broar på skogsmark

Läs mer och köp tilläggsförsäkringen skog

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor Fritidshusförsäkring 2018

Villkor Fritidshusförsäkring 2017

Självrisker

Grundsjälvrisken är 1 500 kronor. Men i vissa fall är den högre, till exempel vid läckageskador på byggnad. För rättsskydd är självrisken 20 % av kostnaderna, men lägst 1 500 kronor. Du kan läsa mer om självriskerna i försäkringsvillkoret under Självrisker.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om fritidshusförsäkringen.

Det är regler om hur du ska handskas med din egendom för att om möjligt förhindra skada, till exempel låsa ytterdörren när du går hemifrån. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Ring till oss så hjälper vi dig att försäkra ditt fritidsboende på telefon 0771–950 950

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Försäkring som är märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss