Livs

Grupplivförsäkring

för pensionerade medlemmar

En grupplivförsäkring ingår i ditt medlemskap som senior om du hösten 2011 anmälde att du ville omfattas. 

Grupplivförsäkringen utger ett försäkringsbelopp på 26 250 kronor. Beloppet utbetalas till dödsboet vid dödsfall.