Avgiftstrappa  (från 1/1 2020)

Om du tar ut ett mindre engångsbelopp eller avslutar sparandet helt betalar du en återköpsavgift. Avgiften minskar ju längre du har sparat. Utöver detta tas en administrativ avgift ut på 250 kronor per återköp.

År du avslutar – avgift

  • År 1: Återköp är inte möjligt
  • År 2-4: 3 procent + 250 kr
  • År 5-7: 2 procent + 250 kr
  • År 8-9: 1 procent + 250 kr
  • År 10: 250 kr