Villkor och viktig information

Här kan du läsa vad som gäller för sparandet och du hittar även fullständig information så att du kan känna dig trygg med vad ditt sparande innebär. Har du frågor kan du alltid vända dig till oss.

Förköpsinformation

Övergripande information om vad som gäller för sparandet. Bra och viktigt att ta del av innan du startar ditt sparande.

Faktablad

Information med syfte att hjälpa dig att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Villkor

Fullständig information om vad som gäller för sparandet.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

Folksam Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning