Pappers

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Nyhet 2018-03-27

1 april 2018 får Pappers medlemmar en ny medlemsförmån – tre timmars kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon eller Skype.

Medlemmarna får möjlighet till rådgivning av en erfaren jurist som hjälper till att navigera genom lagar och regler. Förmånen är kopplad till Pappers hemförsäkring som ingår i medlemskapet.

Det betyder att även familjen, som omfattas av hemförsäkringen, kan ha nytta av förmånen. Telefonrådgivningen sker i samarbete med Familjens Jurist.

Mer information om den nya medlemsförmånen hittar du här:

Juridisk rådgivning för Pappers >

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Erbjudandematerial

Nya medlemmar kan omfattas av GF 14000 på sin avdelning. Medförsäkrade erbjuds GF 13000 lokalt av gruppföreståndare. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Som pensionärsmedlem i Pappers omfattas du av en hemförsäkring samt olycksfallsförsäkringen Olycksfall 60 +.

Medlem som före 65 år inte har sin partner medförsäkrad, kan teckna 60+ försäkringarna, för sin partner, genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Flerspråkig rikskundtjänst

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+