Saco-förbundet Trafik & Järnväg

Olycksfall 60+

Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Med Olycksfall 60+ har du ett fortsatt skydd i vardagen.
Med Olycksfall 60+ har du ett skydd som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda olyckor.

Vem kan inte ramla och slå ut en tand, halka i badkaret, trilla ned från en stege eller cykla omkull?

Olycksfall 60+

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringsdelen.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/ sjuksköterska/ fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 700 kronor per år i ytterligare fyra år.

Medför olycksskadan läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning.

Därefter lämnas 700 kronor vid ytterligare minst sju dagar, 700 kronor vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 100 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar.

Du kan också få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare.

Du kan också få ersättning för andra kostnader i samband med ett olycksfall, det kan till exempel vara trasiga kläder, hörapparat och glasögon eller kostnader för hjälp i hemmet och korttidsboende.

Om du avlider som följd av ett olycksfall, betalas 10 000 kronor ut till dödsboet.

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet som betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på graden av invaliditet. Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 1 500 kronor vid benbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av samtliga extremiteter. Fullständig information finns under Kroppsskadeersättning i villkoret.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här ligger alltid den senaste versionen av villkoret.

Villkor Gruppförsäkring 60+

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Nej, det finns ingen åldersgräns när det gäller ersättning.

Ja, genom att skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till Folksam. Kontakta oss på Kundservice - 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Du kan teckna försäkringen genom att kontakta oss på Kundservice. Vi ger dig ett förmånligt pris som medlem i ditt förbund. 

Ring
0771–950 950
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.