Fackförbundet Scen & Film

Kameraförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Försäkringen kan tecknas att gälla inom Norden eller i hela världen.
  • Ersätter fysiska skador på kameror, fototeknisk utrustning
  • Ersätter även förlust
  • Utrustningen värderas som ny - upp till fem år

Vad kostar det

  • Kameror och utrustning - Årspremie % av värdet
    A) inom Norden 2,25%
    B) i hela världen 2,95%

Bra att tänka på

  • Om din utrustning är äldre än fem år kan det vara bra att göra en värdering så att försäkringsvärdet överensstämmer med den utrustning du har.