Seko:s

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Erbjudandematerial

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 15000: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall förs över till Tillägg Olycksfall 60+. Vi överför även partnerns försäkringar. Hemförsäkring och Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
För medlem: Invaliditetsbelopp 200 000 kronor
För medförsäkrad: komplett Olycksfall 60+

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebrev Seko Sjöfolk för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebrev Seko Väg & Ban för ogift respektive gift medlem

Flerspråkig rikskundtjänst

Bättre försäkringar genom ditt medlemsskap

Anmälan Hemförsäkring Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+