Seko:s

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Nyhet 2016-01-01

Erbjudanderutin till de som fyller 65 år

Medlemmar som före 65 års ålder har Sjuk- och efterlevandeförsäkring förs över till Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall för över till Tillägg Olycksfall 60+.

Om medlem har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring och/eller Medlemsolycksfall förs dessa över till Sjukdom60+ och Olycksfall 60+. Har medlemmen tidigare tecknat Hemförsäkring och/eller Medlemsbarn förs även dessa över.

Nytt försäkringsbesked skickas till medlemmen

Från 2016 kommer vi inte att skicka något erbjudande till de som inte varit försäkrade före 65 års ålder. De kan teckna försäkringarna men måste själva kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

För att teckna Sjukdom 60+ måste anmälan göras till Folksam inom sex månader från det att medlemmen fyller 65 år. Sparliv 60+ kan tecknas före 71 års ålder.

Se mer under fliken Erbjudandematerial

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.

Erbjudandematerial

Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 15000: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Tillägg Medlemsolycksfall förs över till Tillägg Olycksfall 60+. Vi överför även partnerns försäkringar. Hemförsäkring och Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
För medlem: Invaliditetsbelopp 200 000 kronor
För medförsäkrad: komplett Olycksfall 60+

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebrev Seko Sjöfolk för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebrev Seko Väg & Ban för ogift respektive gift medlem

Flerspråkig rikskundtjänst

Bättre försäkringar genom ditt medlemsskap

Anmälan Hemförsäkring Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+