ST

Livförsäkring Senior

Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. Livförsäkring Senior kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Livförsäkring Senior gäller som längst tills du fyller 85 år. Välj mellan försäkringsbeloppen 47 300 kronor eller 94 600 kronor.

När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att du ska känna dig trygg och inte stå utan skydd har vi tagit fram försäkringar som passar dig som inte längre arbetar. 

Livförsäkring Senior gäller för dig som försäkrad, längst tills du fyller 85 år (slutålder). 

Försäkringsbeloppen du kan välja mellan är 47 300 kronor eller 94 600 kronor. Avtrappning av beloppet sker från 67 år med 10 procentenheter per år till 70 år. Därefter med 5 procentenheter per år fram till 80 år.

Vid dödsfall under försäkringstiden utbetalas försäkringsbeloppet i form av dödsfallskapital till förmånstagaren.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor Livförsäkring Senior