Sveriges arkitekter

Företagsförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Som medlem i Sveriges Arkitekter har du nytta av ditt medlemskap både i ditt privatliv och yrkesliv. Arkitektförsäkringen är särskilt anpassad för företag inom din yrkesgrupp. Den består av ett baspaket som kan kompletteras med tilläggsförsäkringar så att du kan skräddarsy den utifrån din verksamhet.
 • Prisvärd försäkring med mycket innehåll
 • Du kan skräddarsy försäkringen utifrån ditt behov
 • Konsultansvarsförsäkring mot skadeståndsskyldighet
Arkitektförsäkringen kan enbart tecknas av företag anslutna till ArkitektService.
När något oförutsett inträffar är företagsförsäkringen ett viktigt stöd så att du kan fortsätta driva ditt företag. Du får ekonomisk hjälp i samband med bland annat skadegörelse, stöld, brand, skadeståndskrav, rättsliga tvistemål eller avbrott i verksamheten.

Det här ingår alltid

 • Kontorsförsäkring
 • Allmän Ansvarsförsäkring
 • Konsultansvarsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Rättsskydd
 • Krisförsäkring
 • Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
Läs mer under fliken Vad ingår.

Det här kan du komplettera med

 • Allriskföräkring för bärbar dator/utrustning
 • Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
 • Konsultansvarsförsäkring för projekt utanför Norden
Läs mer under fliken Bra tilläggsförsäkringar.
Här kan du läsa mer om vad som ingår i grundförsäkringen. Detta ingår alltid i din arkitektförsäkring.

Om sakerna på kontoret skulle skadas vid brand, vattenskada, inbrott eller skadegörelse kan du få ersättning från försäkringen. Det gäller till exempel maskiner, inventarier och varor. Försäkringsbeloppet varierar mellan 10 prisbasbelopp och 20 prisbasbelopp beroende på hur många tekniskt anställd personal ni har.

Egendomsskyddet omfattar även:
 • Egen fast inredning i hyrd lokal, med två prisbasbelopp
 • Ritningar, arkiverat material och datainformation, med tio prisbasbelopp
 • Pengar och värdehandlingar i värdeskåp enligtsvensk standard, med två prisbasbelopp: – förvarat på annat sätt, med 0,2 prisbasbelopp – vid rån, med fem prisbasbelopp
 • Kunders egendom, med två prisbasbelopp
 • Anställdas egendom, med 0,2 prisbasbelopp
 • Glas, markis och skylt har försäkringsbelopp två prisbasbelopp
 • Transport, med tre prisbasbelopp

Försäkringen lämnar ersättning om du eller dina anställda blir skadeståndsskyldiga för en person- eller sakskada. Vi hjälper till med att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning. Ni kan få hjälp med att ersätta kostnaderna och att betala skadeståndet. Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor.

Försäkringen gäller inom Norden och omfattar skadeståndskrav för sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada som tillfogats annan person genom fel eller försummelse i samband med tekniska råd och anvisningar.

När du och dina anställda reser i tjänsten ger försäkringen ett skydd i upp till 150 dagar, i stort sett i hela världen. Ni är skyddade om ni blir sjuka, överfallna eller råkar ut för olycksfall. Ert bagage är försäkrat och det ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Om du eller dina anställda drabbas av till exempel inbrott, rån, hot eller överfall ger försäkringen rätt till behandling hos psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behandlingstillfällen per person och ska ha samband med en skada som vi ersätter.

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar och orsakar ett avbrott i din verksamhet kan du få ersättning för förlorat försäljningsvärde för sålda, levererade varor eller utförda tjänster.

Försäkringsbeloppet är 3 gånger till bolaget anmäld årslönesumma. Dock högst 80 % av anmäld årsomsättning. Om inte årslönekostnad och årsomsättning angetts är ersättningen begränsad till högst 300 prisbasbelopp. Extrakostnadsförsäkring har försäkringsbelopp på 5 prisbasbelopp.

Utöver grundskyddet kan du anpassas försäkringen till ditt företags verksamhet. Det här kan du komplettera med.

Ersätter skada på eller förlust av bärbar dator, kamerautrustning, mätinstrument, ritningar, arkivalier och datainformation. Försäkringen tecknas för försäkringsbelopp utöver grundskyddets 1 basbelopp.

Försäkringen gäller om försäkrad person drabbats av arbetsoförmåga eller dödsfall och ersätter fasta kostnader i rörelsen t.ex hyra, fasta leasingkontrakt och lön till anställda. Dock maximalt valt försäkringsbelopp.

Konsultansvarsförsäkring för projekt utanför Norden, men inom EU-länderna.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och produktblad. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Kombinerad Företagsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Särskilt villkor - Arkitektförsäkring för Sveriges Arkitekter

Krisförsäkring

Verktygs- och objektsförsäkring

Produktblad

Här kan du ladda ner vårt produktblad

Produktblad

Har du frågor eller vill teckna försäkring? Vi går igenom försäkringen och ger förslag, så att du får rätt skydd till ditt företag.

Ring 08-772 86 35
Öppet mån-fre 7.30-17.00

Ansökan
Ansökan skickas till Sveriges Arkitekter

Ansökan Sveriges Arkitekter