Skadeanmälan för företag

Egendomsskada eller ansvarsskada

Om ditt företag eller förening krävts på skadestånd eller om anmälan gäller er skadade egendom.

Motorskada

Du anmäler enklast din motorskada via webben. Välj skadetyp under Din bil, båt eller andra fordon och gå vidare med webbanmälan.
0771-950 950

Måndag – fredag, 7.30 – 17

Skador på byggnad (exempelvis brand och vatten)

Om skadan inträffat utomlands

Folksam Jour: +46 771 45 00 00
SOS International: +46 813 60 60