Lexus In Business

Din Lexus är värd en riktigt bra försäkring. Därför rekommenderar vi Folksams försäkring - Lexus in Business - till dig som är företagare.

Försäkringen är framtagen genom ett samarbete mellan Folksam och Lexus där du enkelt kan anpassa innehållet efter dina behov. Just nu kan du också teckna och få ett förmånligt pris i sex månader.
 • Ersättning för hyrbil upp till 65 dagar med Business Stor. De tre första dagarna helt utan kostnad.
 • Ersättning vid skador i bilens kupé, vid feltankning och nyckelförlust samt vid stöld, brand-, glas- och maskinskador.
 • Förmånlig maskin- och elektronikförsäkring upp till 10 år och 15 000 mil
Robert Visti
Försäkringschef Lexus Sweden AB

Viktig och samlad information om försäkringen

Erbjudande: Prova-på försäkring i sex månader

Du kan välja mellan Business Stor, Business ochTrafikförsäkring. Business Stor är vår förmånligaste försäkring som innehåller bland annat hyrbil.
Det här ingår i våra bilförsäkringar Business­ Stor Business Trafik
Trafik
Kris
Stöld
Rättsskydd
Räddning
Brand
Glas
Maskinskada upp till 10 år / 15 000 mil upp till 10 år / 15 000 mil
Vagnskada Valbart Valbart
Hyrbil Valbart
Assistans Valbart Valbart
Feltankning
Nyckelförlust
Kupéskada
Här kan du läsa mer vad som ingår i bilförsäkringen beroende på om du väljer endast trafikförsäkring, Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor.

Bara trafikförsäkring

Endast trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag.

Business

Vårt bilförsäkringspaket Business innehåller, förutom trafikförsäkring, också detta:

Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Vi ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist med anledning av exempelvis trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott. Självrisken är 20 procent av kostnaden, men lägst 1 500 kronor.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Maskin- och elektronikskadeförsäkringen ersätter kortslutning av elektriska kablar. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Du får ersättning om ditt fordon skadats vid stöld eller stöldförsök. Blir hela fordonet stulet lämnas ersättning om det inte kommit till rätta inom en månad. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst i fordonet. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts också, om du förvarar den inlåst i enskilt garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Vid stöld av på fordonet monterade hjul är ersättningen begränsad till 35 000 kronor om inte hjullås monterats. Begränsningen gäller inte vid stöld av hela fordonet.

Bilradio, band- eller cd-spelare, biltelefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Utrustningen ersätts utan beloppsbegränsningar om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar. Vi ersätter inte dvd-, cd-skivor eller mobiler.

Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Förutsatt att det handlar om en privat personbil eller lätt lastbil som är högst tio år och som inte körts mer än 15 000 mil.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp. Beror stoppet på grund av bensinbrist får du inte ersättning.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning som till exempel navigering, bilradio med mera. Du kan läsa mer om dessa under villkor och självrisker.

Det här gäller vid:
 • Har du valt till vagnskada betalar du ingen självrisk vid kollision med djur
 • Har du fyllt 24 år* och valt vagnskada betalar du ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision utomlands

*För förare under 24 år finns en särskild självrisk. Läs mer under villkor och självrisker.

Ersättning vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående ingår i:
 • Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvald vagnskada – du betalar bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för
 • Bilförsäkring utan tillvald vagnskada men med vagnskadegaranti – vi betalar den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor

Business Stor

Med paketet Business Stor ingår – förutom allt som ingår med paketet Business – även delarna nedan. Tänk på att vagnskada är ett tillval även för Business Stor.

Med Business Stor ingår hyrbilsförsäkring så att du kan undvika att din vardag plötsligt störs av att du står utan bil. Vi ersätter 75 procent av kostnaden under hyrtiden. Väljer du paketet Business behöver du välja till hyrbilsförsäkringen.

Därför väljer du till Hyrbil
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar vid skada - första tre dagarna gratis
 • Gör ett bra miljö val – avstå hyrbil och få 150 kronor per dygn i ersättning
 • Utomlands står vi för hela dygns- och kilometerkostnaderna

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Läs mer om vår hyrbilsförsäkring

Försäkringen ersätter bärgning och rengöring av tanken, ledningar och filter

Försäkringen ersätter ny nyckel eller omkodning om du förlorar nyckeln eller om den blivit förstörd.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning i kupé- och lastutrymme, eller på takboxen och lasthållaren.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning som till exempel navigering, bilradio med mera. Du kan läsa mer om dessa under villkor och självrisker.

Det här gäller vid:
 • Har du valt till vagnskada betalar du ingen självrisk vid kollision med djur
 • Har du fyllt 24 år* och valt vagnskada betalar du ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision utomlands

*För förare under 24 år finns en särskild självrisk. Läs mer under villkor och självrisker.

Ersättning vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående ingår i:
 • Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvald vagnskada – du betalar bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för
 • Bilförsäkring utan tillvald vagnskada men med vagnskadegaranti – vi betalar den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor
I paketet Bilförsäkring Stor ingår Hyrbil. Du kan välja till det till paketet Bilförsäkring. Assistans kan du välja till båda paketen.

Strejkar din bil? Ring Assistans och hjälpen är hos dig inom en timme.

Därför väljer du till Assistans
 • Hjälp på platsen inom en timme
 • Reparation, låsöppning, hotellrum
 • Ingen självrisk

* Samtliga moment ovan gäller för tre tillfällen per år.

Hämtat ur verkligheten

Dominika är på väg mot semester i fjällen när hon plötsligt får motorstopp på en enslig lantväg - hon blir stående vid vägrenen. Men tack vare assistansförsäkringen får hon snabbt hjälp med problemet av en bärgare som forslar bilen till närmaste verkstad.

Verkstaden kan inte åtgärda felet direkt utan måste behålla bilen under minst två dagar. Med assistansförsäkringen får hon en hyrbil att använda, de närmaste tre dagarna. Bärgning och hyrbil hade kostat 2 500 kronor som nu i stället täcks av försäkringstillägget.

Gäller Assistans utomlands och kan jag använda tillägget hur många gånger som helst?

Försäkringen gäller även när du är utomlands med din bil. Du kan använda dig av Assistans vid tre tillfällen per försäkringsår.

Läs mer om vår Assistansförsäkring

I Business Stor ingår hyrbilsförsäkring. Men om du väljer enbart Business så behöver du välja hyrbilsförsäkringen separat.

Därför väljer du till Hyrbil
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar vid skada - första tre dagarna gratis
 • Gör ett bra miljö val – avstå hyrbil och få 150 kronor per dygn i ersättning
 • Utomlands står vi för hela dygns- och kilometerkostnaderna

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Läs mer om vår hyrbilsförsäkring

Tilläggstjänsten Köra Säkert är en tjänst där du genom en indikator får hjälp att hålla hastighetsgränsen och samtidigt förbättra din miljöpåverkan. Genom att hålla hastigheten minskar du inte bara din olycksrisk och sparar liv, du får rabatt på din bilförsäkring med upp till 20 %.

Rabatten ser du genom en mobil app där du även kan se din körhistorik och få tips från våra trafikforskare.

Med Folksams Köra Säkert får du:
 • En indikator som ger dig direkt återkoppling
 • Hjälp att hålla rätt hastighet - sänkt hastighet sparar liv
 • Din körhistorik i en app
 • Möjlighet till 20 % rabatt på din bilförsäkring

Läs mer om Köra Säkert

Här laddar du ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor bilförsäkring Lexus 2017

Villkor bilförsäkring Lexus 2016

Viktig och samlad information om försäkringen

Här nedan listar vi några av de självrisker du står för vid en skada, beroende på om du valt paketet Business Stor (Bilförsäkring stor) eller Business (Bilförsäkring)

Business stor Business
Trafik 10 procent av prisbasbeloppet 10 procent av prisbasbeloppet
Brand 5 procent av prisbasbeloppet 5 procent av prisbasbeloppet
Stöld 5 procent av prisbasbeloppet 5 procent av prisbasbeloppet
Glas Om glaset på bilen kan lagas: 200 kronor
Om glaset byts ut: 5 procent av prisbasbeloppet
Om glaset på bilen kan lagas: 200 kronor
Om glaset byts ut: 5 procent av prisbasbeloppet
Maskin och elektronik 5 procent av prisbasbeloppet. Höjs till 3 500 kr när bilen gått mer än 100 000 kilometer 5 procent av prisbasbeloppet. Höjs till 3 500 kr när bilen gått mer än 100 000 kilometer
Räddning 5 procent av prisbasbeloppet.

0 kronor om du har Lexus Euro Assistance 24 eller tilläggsförsäkringen Folksam Assistans.
5 procent av prisbasbeloppet.

0 kronor om du har Lexus Euro Assistance 24 eller tilläggsförsäkringen Folksam Assistans.
Kris Ingen självrisk Ingen självrisk
Rättsskydd Vi ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist med anledning av exempelvis trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Självrisken är 20 procent av kostnaden, men lägst 1 500 kronor Vi ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist med anledning av exempelvis trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av din bil. Självrisken är 20 procent av kostnaden, men lägst 1 500 kronor
Vagnskada (tillval) – ordinarie 10 procent av prisbasbeloppet.  Ingen självrisk om du krockar med djur.  Halverad självrisk om skadan beror på uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående 10 procent av prisbasbeloppet.  Ingen självrisk om du krockar med djur.  Halverad självrisk om skadan beror på uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående
Uppsåtlig skadegörelse av utomstående Halverad självrisk om skadan beror på uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående Halverad självrisk om skadan beror på uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående
Feltankning 5 procent av prisbasbeloppet Ingår inte
Kupéskada 5 procent av prisbasbeloppet Ingår inte
Nyckeförlust För nyckelförlust, feltankning och kupéskada är självrisken 5 procent av prisbasbeloppet. Övriga självrisker, se under halv- respektive helförsäkring. Ingår inte
Hyrbil Om din bil är på verkstad efter en ersättningsbar skada får du ersättning för hyrbil i 65 dagar. De tre första dagarna helt utan kostnad Ingår inte

Ersättning för eftermonterad utrustning

Bilradio, band/cd-spelare, biltelefon eller annan liknande utrustning, informations- och kommunikationssystem för data, navigering, teve och video ersätts högst med nedan angivet belopp.

Stöld 25 000 kr
Brand och vagnskada 25 000 kr
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

Med helförsäkring betalar du ingen grundsjälvrisk för skador på din bil. Detta gäller även om du har halvförsäkring hos oss, med vagnskadegaranti.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*. Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår förutom ovan också Hyrbil, Assistans och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*.

*Vagnskadeförsäkring ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti och då kan du välja att köpa bilförsäkringen utan vagnskademomentet.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

 • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
 • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
 • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
 • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2 000 kronor.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

Trygghetspaketet — allt du som ägare behöver

Med vårt trygghetspaket kan du känna dig lugn eftersom det innehåller allt som du som företagare behöver

Från bara 440 kronor i månaden

Hur säker är bilen? Se vilka bilar som blev ett bra val i testet

Efter att vi studerat 178.000 verkliga olyckor och 50.000 inblandade bilister har vi korat vinnarbilarna.

Se vilka bilar som blev ett bra val