Medlemsförsäkring

Mitt beijer

Till dig som är medlem i Mitt Beijer erbjuder vi en företagsförsäkring som är speciellt anpassad för företag som är verksamma inom bygg- och entreprenadbranschen.

Som medlem i Mitt Beijer får du dessutom rabatt på företagets bilförsäkrning, möjlighet att teckna ett trygghetspaket som ger dig och dina anställda skydd vid sjukdom, olyckor och inkomstbortfall.

Vi erbjuder dig också personlig rådgivning om sparande till pensionen.
Ersättningsbeloppen baserar sig på det prisbasbelopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring, och som gäller för januari månad det år då skadan inträffat. I år är ett prisbasbelopp 44.300 kronor.
Egendom Belopp - brand, inbrott, vatten, rån Belopp - plöslig oförutsedd skada
Arbetsställe Ordinarie Inom Norden
Varor och maskinerier* 886 000 kr
Stöldbegärlig egendom 221 500 kr
Ritningar, arkivalier och datamedia 221 500 kr 221 500 kr
Pengar och värdehandlingar i:
– i låst värdeskåp, enl. svensk standard 88 600 kr
– förvarade på annat sätt 8 860 kr
– vid rån och överfall 221 500 kr 221 500 kr (ej allrisk)
Kunders egendom 221 500 kr
Arbetstagares egendom (Per arbetstagare) 8 860 kr
Glas, skylt och markis Ingår
Förhyrda lokaler – uppsåtlig skadegörelse 88 600 kr
Entreprenaden 1 107 500 kr
Hjälpmedel 88 600 kr
Befintlig egendom (ROT) 5 Mkr
Lokaliserings- och friläggningskostnader 1 Mkr
Forceringsåtgärder 443 000 kr
Verktyg, inredning i bil (Per bil) 88 600 kr
Avbrott Belopp - brand, inbrott, vatten, rån Belopp - Plöslig oförutsedd skada
Arbetsställe Ordinarie Inom Norden
Bortfall av täckningsbidrag** 3 ggr löne- summan
Vid skada i egen verksamhet Försäkringbart täckningsbidrag Försäkringbart täckningsbidrag
Vid skada hos kund eller leverantör Försäkringbart täckningsbidrag 221 500 kr
Extra kostnad 1 MSEK (gäller även på a/o)
Avbrott Belopp - brand, inbrott, vatten, rån Belopp - Plöslig oförutsedd skada
Skadeståndsskyldighet*** Se brev Se brev
Vid person- och sakskada 10 Mkr
Förmögenhetsbrott 500 000 kr
Skada på omhändertagen egendom inkl nycklar 10 Mkr nycklar 1 Mkr
Övrigt Belopp - brand, inbrott, vatten, rån Belopp - Plöslig oförutsedd skada
Rättskydd 443 000 kr / skada 443 000 kr / skada
Tjänsteresa 200 resdagar / anställd och år
Kris 10 behandlingar
Kundolycksfall 44 300 kr
* Inklusive leasade, hyrda eller lånade maskiner och även fast inredning bekostad av försäkringstagaren
** 12 månader på grund av ersättningsbar egendomsskada
*** Som kan åläggas företaget enligt gällande rätt, inkl allmänna branschbestämmelser som aBt, aB-U, aFU, nL eller liknande – utökat entreprenörsansvar
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Produktblad företagsförsäkring Mitt Beijer

Kombinerad företagsförsäkring

Skadeståndsgarantiförsäkring

Extrakostnadsförsäkring

Besöksolycksfall

Förmögenhetsbrottsförsäkring företag

Krisförsäkring

Objektsförsäkring

Självrisker

I försäkringen ingår ibland en självrisk vid skadeärenden. Beroende på ärendet kan det variera från ingen självrisk alls til en som är baserad på prisbasbeloppet*

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp inom Norden
Egendomskada 20 % av gällande Pbb**
Ansvarsskada 20 % av gällande Pbb***
Förmögenhetsbrott 50 % av gällande Pbb
Avbrottsskada 24 timmars karens
Rättsskyddsskada 20 % av ersättbara
Verktyg och inredning vid stöld och inbrott i bil Verktyg och inredning vid stöld och inbrott i bil
Transport 20 % av gällande Pbb
Vid stöld och inbrott i bil 20 % av gällande Pbb. 50 % av skadebeloppet om larm saknas
* Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för 2016 är 44.300 kronor.
** Vid heta arbeten gäller särskild självrisk.
*** Vid skada till följd av heta arbeten gäller förhöjd grundsjälvrisk

Motorförsäkring

Vi har också tagit fram ett särskilt paket för era fordon, med många fördelar.

Motorförsäkring

Trygghetsspaketet

Alla försäkringar som du behöver – i ett och samma erbjudande

Från bara 440 kr/mån

Hemförsäkring för företagare

Visste du att vi har en enkel men extra förmånlig hemförsäkring för dig som är företagare?

Företagarhem

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Välj en skidhjälm som skyddar

Folksam testar skidhjälmar för att du ska vara trygg i skidbacken. I 2019 års test får tre skidhjälmar utmärkelsen Bäst i test eller Bra val.

Se vilka hjälmar som är bäst