Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Vad du driver för form av verksamhet avgör vilket försäkringsskydd du behöver. Därför erbjuder vi en trygg grund - med olika tillägg som vi anpassar efter den verksamhet du jobbar inom.

Rätt företagsförsäkring utan krångel helt enkelt!
 • Automatiskt anpassad försäkring efter din verksamhet
 • Ledande skadehantering – skulle något hända er verksamhet ser vi till att ni snabbt kommer igång igen
 • Kundservice där nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande
Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Försäkringen kan ge ersättning om du råkar skada en kund eller patient vid vård eller behandling. Ersättning upp till 500 000 kronor för varje skadad person och max 3 000 000 kronor för samtliga skador som inträffar under samma försäkringsår.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av utställningsföremål. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (179 200 kronor).

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Ersätter skada på befintlig egendom med ersättning upp till 2 000 000 kronor. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Kan väljas till med den här verksamheten
 • Byggnad – med det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor

Gäller om skada inträffar på arbetsområdet som medför att du inte kan fortsätta arbeta på området under tiden skadan repareras och detta medför ett bortfall av täckningsbidrag.

Gäller om hjälpmedel skadas inom arbetsområdet. Exempel på hjälpmedel är maskiner, verktyg och redskap. Ersättning upp till 100 000 kronor.

Försäkringen kan ge ekonomiskt skydd om du råkar ut för skador på egendom och arbetsprestationer inom arbetsområdet. Ersättning upp till 1 000 000 kronor.

Försäkringen kan betala ersättning för skador på saker som du har hos dig för att du ska åtgärda dem eller om det är saker som du har omhändertagit. Ersättning uppgår till 50 prisbasbelopp (2 240 000 kronor) och 100 prisbasbelopp (4 480 000 kronor) per år.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Med det här tillägget kan du utöka det belopp för stöldbegärlig egendom som ingår i grundförsäkringen på 0,5 prisbasbelopp, 22 400 kronor. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (179 200 kronor).

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Om en myndighet stänger av dig och dina anställda från jobbet på grund av risk för smittsam sjukdom kan du få ersättning från försäkringen. Försäkringsbeloppet är tre miljoner kronor.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget eller mot företagets kund. Gäller även för olovligt dataintrång.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Försäkringen omfattar skydd för skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som drabbat annan person genom att du genom fel eller försummelse i råd eller anvisningar orsakat förmögenhetsförlust.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Ersätter skada på befintlig egendom med ersättning upp till 2 000 000 kronor. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Kan väljas till med den här verksamheten
 • Byggnad – med det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor

Gäller om skada inträffar på arbetsområdet som medför att du inte kan fortsätta arbeta på området under tiden skadan repareras och detta medför ett bortfall av täckningsbidrag.

Gäller om hjälpmedel skadas inom arbetsområdet. Exempel på hjälpmedel är maskiner, verktyg och redskap. Ersättning upp till 100 000 kronor.

Försäkringen kan ge ekonomiskt skydd om du råkar ut för skador på egendom och arbetsprestationer inom arbetsområdet. Ersättning upp till 1 000 000 kronor.

Försäkringen kan betala ersättning för skador på saker som du har hos dig för att du ska åtgärda dem eller om det är saker som du har omhändertagit. Ersättning uppgår till 50 prisbasbelopp (2 240 000 kronor) och 100 prisbasbelopp (4 480 000 kronor) per år.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Ersätter skada på befintlig egendom med ersättning upp till 2 000 000 kronor. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Kan väljas till med den här verksamheten
 • Byggnad – med det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor

Gäller om skada inträffar på arbetsområdet som medför att du inte kan fortsätta arbeta på området under tiden skadan repareras och detta medför ett bortfall av täckningsbidrag.

Gäller om hjälpmedel skadas inom arbetsområdet. Exempel på hjälpmedel är maskiner, verktyg och redskap. Ersättning upp till 100 000 kronor.

Försäkringen kan ge ekonomiskt skydd om du råkar ut för skador på egendom och arbetsprestationer inom arbetsområdet. Ersättning upp till 1 000 000 kronor.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Försäkringen kan betala ersättning för skador på saker som du har hos dig för att du ska åtgärda dem eller om det är saker som du har omhändertagit. Ersättning uppgår till 50 prisbasbelopp (2 240 000 kronor) och 100 prisbasbelopp (4 480 000 kronor) per år.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 448 000 kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Med det här tillägget kan du utöka det belopp för stöldbegärlig egendom som ingår i grundförsäkringen på 0,5 prisbasbelopp, 22 400 kronor. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (179 200 kronor).

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Här visar vi exakt vad som ingår i småföretagarförsäkringen för just din verksamhet.

Innehåll för din bransch

Grundförsäkringen ingår alltid – men för vissa kategorier tillkommer skräddarsytt innehåll för att passa dessa verksamheter.

Grundförsäkringen innehåller det mesta du kan förvänta dig i form av skydd och hjälp:

 • Egendomsskydd
 • Avbrottsförsäkring
 • Skydd vid tjänsteresa
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allriskförsäkring (drulle)
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Överfallsförsäkring
 • Hjälp om du blir utsatt för id-stöld
Villkor grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Broschyr småföretagarförsäkring

Alla villkor och självrisker

Om en myndighet stänger av dig och dina anställda från jobbet på grund av risk för smittsam sjukdom kan du få ersättning från försäkringen. Försäkringsbeloppet är tre miljoner kronor.

Rekommenderade tilläggsförsäkringar

Här följer tilläggsförsäkringar som passar bra att välja till för just den här verksamheten så att du kan skräddarsy din försäkring efter behov.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Trygghetspaketet — allt du som ägare behöver

Med vårt trygghetspaket kan du känna dig lugn eftersom det innehåller allt som du som företagare behöver

Från bara 440 kronor i månaden

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?