Försäkringsvillkor och broschyrer

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. I dem kan du läsa i detalj vad som gäller för olika försäkringar.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar en försäkring och när du har drabbats av en skada.

A313 Extrakostnads-/forceringsförsäkring för entreprenad

A318 Avbrotts- resp merkostnadsförsäkring vid arbetsoförmåga

A320 Epidemiavbrottsförsäkring

A323 Extrakostnad för bostadsrättshavare/hyresgäst vid katastrofskada

B043 Skadeståndsgarantiförsäkring

B300 Cistern- och oljeskadeförsäkring

B351 Saneringsavtal och Husbocksförsäkring

B380 Åtkomstförsäkring för entreprenör

B382 Självriskförsäkring för bostadsrättshavare/hyresgäst

B384 Merkostnad för myndighetskrav

B385 Merkostnader avseende byggnads särart

B387 Smitta som drabbar den försäkrades familj

B388 Bostadsrättsförsäkring

B388 Bostadsrättsförsäkring (gäller från och med 1 januari 2017)

B388:4 Bostadsrättsförsäkring 2016

B388:3 Bostadsrättsförsäkring 2015

H014 Rehabiliteringsförsäkring

I300 Inbrottsvillkor

I301 Inbrottsvillkor, skyddklass 3

I304 Larmvillkor, larmklass 2

J024 Besöksolycksfall

J301 Ansvar ren förmögenhetsskada

J306 Omhändertagen egendom

J320 Rättsskyddsförsäkring

J324 Konsultansvar

J325 VD styrelseansvar

J335 Styrelseansvarsförsäkring för bostadsrättsförening

J336 Patientförsäkring

J338 Förmögenhetsbrottsförsäkring

J347 Ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

J349 Låsbyte i samband med nyckelförlust

J350 Behandlingsskada

J358 Särskilt villkor – Hyrd lokal

J359 Ansvarsförsäkring förmögenhetsskada fastighetsvärderare

J364 Garantiförsäkring för protetik

J365 Utökad Garantiförsäkring för protetik

K300 Självriskeliminering egen bil

K304 RF:s kompletterings- och idrottsreseförsäkring

K314 Båtförsäkring

K324 Överfallsförsäkring

K319 Krisförsäkring

L304 Deltagarolycksfall

L304 Deltagarolycksfall (2017)

T300 Allmänna villkor för transportförsäkring av varor

T302 Utställning/mässa

T303 Objektsförsäkring

T306:2 Biltranportförsäkring

T307:2 Trucktransportförsäkring

T324 Musikinstrumentförsäkring - Sveriges Spelmäns Riksförbund

T334 Musikinstrumentförsäkring

S2940 Hem och villa (bostadsrättsförsäkring)

Villkor 140 Gruppförsäkring gällande viss verksamhet